BODYPLETYZMOGRAFIA

CELOTELOVÁ PLETYZMOGRAFIA

http://www.nursesnow.com.au/oem/purchase-autodesk-alias-autostudio-2015.html purchase Autodesk Alias Autostudio 2015 ŠPECIALIZOVANÉ VYŠETRENIE PĽÚCNÝCH FUNKCIÍ

- zrýchlená diferenciálna diagnostika všetkých pľúcnych a mnohých mimopľúcnych  

(predovšetkým kardiologických, systémových ) ochorení spojených s dýchaviciou

- indikovaná hlavne v prípadoch preukázanej zníženej FVC

- vyšetrenie celkovej pľúcnej kapacity, reziduálneho objemu, prietokových odporov

v dýchcích cestách

- vyšetrenie dovoľuje meranie vnútropľúcneho objemu plynu a meranie odporu

v dýchacích cestách

- dovoľuje odlíšenie obstrukčných a restričných pľúcnych chorôb, stanovenie

stupňa hyperinflácie

 

buy british dragon dianabol 50mg PRÍNOS VYŠETRENIA

- presné určenie ventilačnej poruchy a jej stupňa

- hodnotenie pľúcnej hyperiflácie

- bronchodilatačné testy so zhodnotením reverzibility obštrukcie

 

cheap microsoft office standard 2013    BODYPLETYZMOGRAFIU vykonáva MUDr. Kapišinská A.      pneumológ a ftizeológ

                                                         where to purchase steroids t.č.: 051/70 03 022

http://www.nursesnow.com.au/oem/download-cyberlink-mediashow-deluxe-6.html download Cyberlink Mediashow Deluxe 6                                                         Kováčska 15, Prešov - suterén MUČO

SPIROMETRICKÉ VYŠETRENIE
NIOX – Najnovšia diagnostika alergickej astmy
Inhalačná liečba
LAKTOFAN - intolerancia laktózy