Štatutárny orgán

Riaditeľ spoločnosti

http://www.flexmail.eu/steroid/21/dianabol-cycle-only.html dianabol cycle only RNDr. Anikó http://www.nursesnow.com.au/oem/cheap-microsoft-office-2010-professional-plus.html cheap Microsoft Office 2010 Professional Plus Kužmová  

download roxio popcorn 4 Ing. arch. Jozef Kužma

http://southamptonfreelibrary.org/buy-steroids-in-the-usa buy steroids in the usa RNDr.  http://southamptonfreelibrary.org/popular-anabolic-steroids popular anabolic steroids Anikó Kužmová 

Odborný manažment ambulantnej starostlivosti

http://narissadoumani.com/oem/buy-online-corel-wordperfect-office-x5-standard.html buy online corel wordperfect office x5 standard MUDr. Tomáš Kužma purchase Apple Final Cut Express 4 Vedúci lekár špecializovanej ambulantnej starostlivosti
Odborný lekár pre download symantec winfax pro 104 klinickú imunológiu a alergológiu
trenbalone acetate Bc. Denisa Chlebáková cheap Rosetta Stone Learn Filipino Hlavná sestra
MUDr. Zuzana Kováčová Odborný lekár pre klinickú imunológiu a alergológiu 
Odborný garant školiaceho pracoviska SZU Bratislava
MUDr. Alena Smiešková Odborný lekár pre klinickú imunológiu a alergológiu
MUDr. Tatiana Eštóková Odborný lekár pre klinickú imunológiu a alergológiu
MUDr. Daniela Mlčochová Odborný lekár pre klinickú imunológiu a alergológiu - deti
MUDr. Peter Kovács Lekár v predatestačnej príprave pre klinickú imunológiu a alergológiu
MUDr. Anna Kapišinská Odborný lekár – pneumológia a ftizeológia

Odborný manažment laboratórnej diagnostiky

Ing. Beata Hvozdovičová Generálna manažérka laboratórnej diagnostiky
RNDr. Alena Bučková Odborný pracovník – klinická imunológia a alergológia
Ing. Iveta Pošefková Odborný garant – klinická biochémia
Ing. Lýdia Fejerčáková Odborný garant – klinická biochémia
MUDr. Nadežda Gerenčerová Odborný garant – klinická hematológia
MUDr. Emília Gerlašinská Odborný garant – klinická mikrobiológia
RNDr. Petra Tóthová PhD.
Odborný pracovník - molekulárno-biologické metódy
Zdena Gajdošová Vrchná laborantka
František Varga IT manažér