Legislatíva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Union zdravotná poisťovňa, a.s.