Protilátky po očkovaní proti COVID-19


Ak ste boli očkovaní a chcete vedieť, či máte vytvorené protilátky voči vírusu SARS-CoV-2, jednoduchý odber krvi vám dá rýchlu odpoveď. Koncentrácia protilátok, ktoré sa tvoria po očkovaní, sú u každého človeka individuálne. Diagnostické súpravy umožňujú stanovovať protilátky proti S-proteínu vírusu SARS-CoV-2, resp. jeho podjednotkám S1 a S2. Protilátky IgG proti subjednotke S1 majú výraznejšiu neutralizačnú schopnosť ako protilátky proti S2. Maximálne koncentrácie sú dosiahnuté v závislosti od použitej vakcíny a očkovacej schémy. Pri mRNA vakcínach je maximálna koncentrácia anti–S1–SARS–Cov2 IgG protilátok dosiahnutá týždeň po podaní 2. dávky vakcíny. V prípade vektorovej DNA vakcíny Astra Zeneca je maximálna koncentrácia dosiahnutá 14 dní po 2. dávke vakcíny. Koncentrácia protilátok klesá po niekoľkých mesiacoch (3-6) od vakcinácie. To ale neznamená stratu obranyschopnosti pri neskoršom stretnutí s vírusom. Imunitnú odpoveď jednotlivca po očkovaní nie je možné totiž posudzovať len na základe stanovenia koncentrácie sérových protilátok. Imunitná odpoveď po vakcinácii je komplexná. Okrem tvorby špecifických protilátok dochádza k rozvoju špecifickej bunkovej imunity. Bunková odpoveď pretrváva aj po poklese koncentrácie protilátok pod hranicu detekcie.

Informácie o odbere