Späť

Adenovírus, protilátky triedy IgG pdf
Adenovírus, protilátky triedy IgA pdf
BORDETELLA PERTUSSIS, protilátky triedy IgG a IgA pdf
BORRELIA BURGDORFERI, protilátky triedy IgG pdf
BORRELIA BURGDORFERI, protilátky triedy IgM pdf
BORRELIA BURGDORFERI, Westernblot pdf
CYTOMEGALOVÍRUS, protilátky triedy IgG pdf
CYTOMEGALOVÍRUS, protilátky triedy IgM pdf
CHLAMYDIA PNEUMONIAE, protilátky triedy IgG pdf
CHLAMYDIA PNEUMONIAE, protilátky triedy IgA pdf
CHLAMYDIA PNEUMONIAE, protilátky triedy IgM pdf
CHLAMYDIA TRACHOMATIS PROTILÁTKY TRIEDY IGG pdf
CHLAMYDIA TRACHOMATIS PROTILÁTKY TRIEDY IGA pdf
DNáza B, špecifické protilátky pdf
EBV - kapsidový antigén, protilátky triedy IgG pdf
EBV - kapsidový antigén, protilátky triedy IgM pdf
EBV - jadrový antigén, protilátky triedy IgG pdf
EBV - jadrový antigén, protilátky triedy IgM  
Haemophilus influenzae typu b, protilátky triedy IgG pdf
HIV 1,2 - protilátky + antigén pdf
HELICOBACTER PYLORI, protilátky triedy IgG pdf
HELICOBACTER PYLORI, protilátky triedy IgA pdf
HEPATITIS A VÍRUS, celkové protilátky (Anti HAV) pdf
HEPATITIS A VÍRUS, protilátky IgM (Anti HAV IgM) pdf
HEPATITIS B VÍRUS - HBs, protilátky proti povrchovému antigénu pdf
HEPATITIS B VÍRUS, povrchový antigén HBsAg pdf
HEPATITIS B VÍRUS - HBc, celkové protilátky proti core antigénu pdf
HEPATITIS B VÍRUS - HBc, protilátky v triede IgM proti core antigénu pdf
HEPATITIS B VÍRUS - HBeAg, E antigén hepatitídy B pdf
HEPATITIS B VÍRUS - HBe, protilátky proti e antigénu pdf
HEPATITIS C VÍRUS - HCV, protilátky proti vírusu hepatitídy C pdf
HERPES SIMPLEX 1+2 VÍRUS, protilátky triedy IgG pdf
HERPES SIMPLEX 1+2 VÍRUS, protilátky triedy IgM pdf
Influenza A, protilátky triedy IgG pdf
Influenza A, protilátky triedy IgA pdf
Influenza B, protilátky triedy IgG pdf
Influenza B, protilátky triedy IgA pdf
MYCOPLASMA PNEUMONIAE, protilátky triedy IgA pdf
MYCOPLASMA PNEUMONIAE, protilátky triedy IgG pdf
MYCOPLASMA PNEUMONIAE, protilátky triedy IgM pdf
PAROTITIS, protilátky triedy IgG  
PAROTITIS, protilátky triedy IgM  
PARVOVÍRUS B19, protilátky triedy IgG pdf
PARVOVÍRUS B19, protilátky triedy IgM pdf
PNEUMOKOKOVÝ KAPSIDOVÝ POLYSACHARID (PCP), protilátky triedy IgG pdf
Respiračný syncytiálny vírus, protilátky triedy IgG pdf
Respiračný syncytiálny vírus, protilátky triedy IgM pdf
RUBELLA, protilátky triedy IgG  
RUBELLA, protilátky triedy IgM  
Syphilis RPR pdf
Tetanus toxoid, protilátky triedy IgG pdf
TOXOPLASMA GONDII, protilátky triedy IgG pdf
TOXOPLASMA GONDII, protilátky triedy IgM pdf
VARICELLA - ZOSTER VÍRUS (VZV), protilátky triedy IgG a IgM pdf
YERSINIA, protilátky triedy IgA a IgG pdf