Typy vyšetrení COVID-19


Typ testu Výsledok Čo ukáže? Typ odberu Cena
RT- PCR test Do 24 hodín Prebiehajúcu infekciu Výter z nosa a ústnej dutiny 35 € Mám záujem
RT- PCR test Do 24 hodín Prebiehajúcu infekciu Kloktací test 35 € Mám záujem
COVID-19 IgA/IgG protilátky po prekonaní ochorenia Do 2-3 dní Prekonanú / prebiehajúcu infekciu Odber krvi zo žily 35 €
COVID-19 IgG/IgM protilátky rýchlotest Do 20-30 min. Prekonanú / prebiehajúcu infekciu Odber krvi z prsta 27 €
COVID-19 IgG protilátky po očkovaní Do 2-3 dní Hodnotu protilátok Odber krvi zo žily 30 €
Antigénový test COVID-19 15 - 20 min. Prebiehajúcu infekciu Výter z nosohltanu 5 € Mám záujem

Aký test možno použiť na zistenie infekcie koronavírusmi?

Naše momentálne dostupné testy:

 1. 1. PCR test:
  Zisťuje prítomnosť/neprítomnosť genetického materiálu koronavírusu- RNA v odobratých vzorkách zo slizníc horných dýchacích ciest (nosohltan, hltan). PCR test na COVID-19 je metóda používaná na diagnostiku ľudí, ktorí sú v čase vykonávania odberu infikovaní vírusom SARS-CoV-2. Test dokáže zistiť aj fragmenty vírusu, aj keď už nie ste infekčný. PCR je „zlatý štandard“ využívaný na diagnostiku COVID-19, pretože je to najpresnejší a najspoľahlivejší test.

 2. 2. Protilátkový (sérologický, IgA / IgG) test:
  Test detekuje protilátky produkované imunitným systémom proti vírusu. Imunitný systém najskôr produkuje protilátky typu IgA, ktoré sa môžu objaviť už tretí deň, ale väčšinou až po piatom dni od nástupu príznakov ochorenia. Tieto protilátky sú charakteristické pre slizničnú imunitu a sú dôkazom už prebiehajúcej akútnej infekcie. V prípade ich pozitivity sa odporúča vyšetrenie SARS-CoV-2 PCR testom. Protilátky typu IgG je možné dokázať o 2 – 3 týždne neskôr. Detekcia protilátok je vhodná aj pre ľudí s asymptomatickým priebehom ochorenia, ktorí majú podozrenie o prekonaní infekcie.

 3. 3. Rýchlotest na protilátky IgG/IgM:
  Tento typ testu je účinný až v neskoršej fáze aktuálne prebiehajúceho ochorenia, kedy sú prítomné protilátky IgM. Pozitivita IgG protilátok vypovedá o prekonaní infekcie u pacienta v minulosti. Test nevie rozpoznať, či je pacient vyliečený, alebo je stále potencionálnym nosičom a šíriteľom vírusu. Po pozitívnom výsledku sa odporúča absolvovať presnejší a spoľahlivejší PCR test. Ako vzorka sa používa kapilárna krv z prsta, čo je výhodou pre pacientov rôznych vekových kategórií. Výsledok testu je známy v priebehu 15 – 20 min.

Kedy je vhodné vykonať PCR test?

PCR test sa odporúča vykonať v nasledujúcich prípadoch ak:

 • došlo ku kontaktu s infekciou pred 6. – 15. dňami.
 • ste mali pozitívny test (resp. rýchlotest) na protilátky IgM/IgG.
 • máte niektoré z príznakov: horúčka, bolesť hrdla, kašeľ, dýchavičnosť, únava, bolesť svalov, strata čuchu alebo chuti
 • potrebujete výsledok testu, napr. pred cestou do zahraničia.
 • sa považujete za infikovaného, napr. z dôvodu podozrenia kontaktu s pozitívnou osobou, jej telesnými tekutinami, kontaminovaným odevom alebo predmetmi, za predpokladu, že k takémuto kontaktu došlo nie viac ako pred 30 dňami.

Je PCR test spoľahlivý?

Ak sa vzorka odoberie, pripraví a spracuje správne, presnosť testu je vyššia ako 95%. Test je spoľahlivý indikátor prítomnosti vírusu a infekčnosti osoby.

Kedy je vhodné vykonať test na protilátky?

Niekoľko percent pacientov prekoná infekciu s miernymi príznakmi alebo úplne asymptomaticky.
Preto test odporúčame každému, kto chce vedieť, či už bol infikovaný a ak:

 • mal mierne dýchacie príznaky viac ako pred 2 týždňami: nádcha, bolesť hrdla, suchý kašeľ bez horúčky a dýchacích ťažkostí, hnačky, bolesti svalov, slabosť
 • prišiel do kontaktu s infekciou a po 2 týždňoch nemal žiadne príznaky

Tento typ testu tiež odporúčame aj pre spoločnosti a inštitúcie, ktoré chcú posúdiť, aký podiel pracovníkov už bol infikovaný.