Späť na novinky

 

 

 

Pepsinogén pozostáva z jedného polypeptidového reťazca obsahujúceho 375 aminokyselín s priemernou molekulovou hmotnosťou 42 kDa. Pepsinogén vzniká v bunkách žalúdočnej sliznice, kde sa pôsobením kyslého prostredia mení na pepsín.

Pepsinogén 1 je syntetizovaný v hlavných bunkách žalúdka a v mukóznych bunkách krku, kým pepsinogén 2 je produkovaný nielen v hlavných bunkách žalúdka, mukóznych bunkách krku, ale aj v mukóznych bunkách antrum. Meranie pepsinogénu 1 a 2 je užitočným pomocníkom pri diagnostike niekoľkých atrofických gastritíd a rakoviny žalúdka. Pomer pepsinogénu I a II (PG I/II) je používaný pre skriníng rakoviny žalúdka a atrofickej gastritíde.

Ide o kvantitatívne stanovenie pepsinogénu 1 a 2 v sére pomocou sendvičového typu ELISA metódy. Test využíva dva monoklonálne protilátky, ktoré sa viažu k rôznym epitopom ľudského pepsinogénu 1 a 2 bez vzájomnej reakcie medzi sebou. Jamky mikroplatne sú pokryté streptavidínom, ktorý viaže protilátku značenú biotínom a imunokoplexy, ktoré obsahujú protilátku značenú horseradish peroxidázou a antigén nachádzajúci sa vo vzorke (streptavidín-biotin-protilátka-pepsinogén-HRP protilátka). Absorbancia zafarbeného roztoku po pridaní substrátu a roztoku STOP, sa meria spektrofotometrický. Ide o priamu úmeru ku množstvu pepsinogénu vo vzorke.

Vyšetrenie uskutočňujeme v našom laboratóriu 1-2 krát za mesiac a je hradené zdravotnými poisťovňami.