Späť na novinky

 

 

 

Anti-IgA Izotyp IgG

Vyšetrenie Anti-IgA Izotyp IgG je vhodné vyšetriť u pacientov s poruchov tvorby imunoglobulínu A, pretože v prípade prítomnosti tejto poruchy a po podaní krvnej transfúzií alebo imunoglobulínovej substitúcie (napr. u CVID) môže dôjsť k anafylaktoidnej reakcii, z dôvodu aktivácie komplementu po vzniku imunokomplexov. Frekvencia výskytu deficitu IgA je 1:400. Asi u 10% pacientov s deficitom IgA a CVID (bežný variabilný imunodeficit) sú prítomné protilátky anti-IgA.

V našom laboratóriu sa toto imunologické vyšetrenie diagnostikuje sendvičovou ELISA metódou. Princípom metódy je, že ľudské polyklonálne imunoglobulíny A (IgA) sú naviazané na stenách jamiek mikroplatne a Anti-IgA protilátky, ktoré sa nachádzajú v sére sa potom naviažu na IgA molekuly. Špecifické polyklonálne protilátky proti ľudským imunoglobulínom G (IgG) sú pridané do jamiek až neskôr. Tieto protilátky sú konjugované s HRP (horseradish peroxidase), čím sa vytvorí imunokomplex IgA-IgG anti-IgA. Po pridaní TMB do jamiek sa roztok zafarbí na modro. Intenzita žltého zafarbenia po pridaní STOP roztoku, je priamo úmerná množstvu IgG anti-IgA protilátkam.

Vyšetrenie robíme 1-2 krát do mesiaca a je hradené zdravotnými poisťovňami.