Späť na novinky

 

 

 

MBL – manózu-viažúci lektín

MBL je lektín zapojený do vrodenej imunity cezlektínovú-komplementovú cestu. MBL patrí do triedy kolektínov, do superrodiny C-typu lektínu, ktorého funkcia je rozpoznávanie mikroorganizmov v prvej línií obrany u pre-imunitného hostiteľa. Dôležitou úlohou MBL je aj to, že táto molekula je schopná viazať starnúce a apoptické bunky, zlepšuje absorbovanie celých a nepoškodených apoptických buniek, ako aj zvyšky buniek po fagocytóze. MBL rozpoznáva predovšetkým karbohydráty, nájdené na povrchu veľkého množstva patogenných mikroorganizmov, ako sú baktérie, vírusy, prvoky a huby. Bolo dokázané, že sa viaže na kvasinky ako Candida albicans, vírusy ako HIV a influenza A, mnohé baktérie zahŕňajúc Salmonely a Streptokoky a tiež sa viaže aj na parazity ako je Leishmania.

MBL má oligomérnu štruktúru (400-700 kDa) zloženú z podjednotiek, ktoré obsahujú tri identické peptidové reťazce s veľkosťou približne 30 kDa. Ľudský MBL2 gén je lokalizovaný na chromozóme 10q11.2-q21.

Ide o imunologické vyšetrenie, ktoré v našom laboratóriu uskutočňujeme prostredníctvom sendvičovej ELISA metódy. Anti-MBP protilátky pokrývajú stenu jamiek mikroplatne. HRP konjugovaná protilátka špecifická pre MBP je použitá ako detekčná protilátka a TMB substrát je použitý pre vizualizáciu HRP enzymatickej reakcie. Výsledkom reakcie je modro sfarbený produkt, ktorého farba sa zmení na žltú po pridaní STOP roztoku. Intenzita žltého sfarbenia je priamo úmerná množstvu MBP v jamke.

Vyšetrenie robíme 1-2 krát do mesiaca a je hradené zdravotnými poisťovňami.