Laboratórium klinickej biochémie a imunochémie

Laboratórium klinickej biochémie a imunochémie predstavuje konsolidované laboratórne pracovisko všeobecnej klinickej biochémie, imunochémie a špecializovaných biochemických vyšetrení zlúčených do jedného systému. Vyznačuje sa pokročilou prístrojovou integráciou, technologickou flexibilitoua zastupiteľnosťou, vysokým stupňom automatizácie prevádzkových procesov, krátkym TAT, jednotnou logistikou, bezpečnosťou dát a efektívnym riadením kvality.

Všeobecná klinická biochémia je akreditovaným pracoviskom, ktoré poskytuje kompletný laboratórny servis biochemických vyšetrení metabolitov, enzýmov, elektrolytov a iónov, lipidov, proteínov, krvných plynov a ABR, základnej a špecializovanej močovej analytiky a vyšetrení v stolici.

Imunochemické pracovisko poskytuje širokú paletu špecifických proteínov, markerov zápalu a humorálnej imunity. Zatiaľ ako jediné pracovisko v SR vykonáva PLAC Test (vyšetrenie katalytickej koncentrácie Lp-PLA2 = fosfolipázy A2 asociovanej s lipoproteínmi), ktorý je vhodný na riadenie liečby osôb so stredným a vysokým rizikom srdcovo-cievnych ochorení. PLAC Test je unikátny, poskytuje informáciu, ktorá je tradičným rizikovým faktorom ukrytá.


Pracovisko špecializovaných
vyšetrení poskytuje vyšetrenia hormónov štítnej žľazy, reprodukčnej endokrinológie a tehotenstva, kostných a tumorových markerov, receptorov, vitamínov, elektroforetickú separáciu plazmatických bielkovín a imunofixačnú detekciu a identifikáciu monoklonálnych hypergamaglobulinémií (paraproteinémií).


Biologický materiál na všetky druhy vyšetrení (zrážavá a nezrážavá krv a moč) preberáme od 7:00 - 15:30 hod. na Centrálnom príjme biologického materiálu AdLa s.r.o. v areáli FNsP J.A.Reimana na ul. Jána Hollého 14 v Prešove. Výsledkové listy biochemických vyšetrení vydávame po skončení analýzy, kontrole a autoverifikácii výsledkov priebežne počas dňa v papierovej aj v elektronickej forme. Zobrazovanie výsledkov je prístupné aj v reálnom čase webovým klientom WebLims a poskytujeme aj elektronickú možnosť vytvárania žiadanky.


Spolupracujúcim lekárom bezplatne poskytujeme jednorazový odberový materiál a zvoz biologického materiálu zdarma.

Laboratórium klinickej hematológie
Laboratórium klinickej imunológie a alergológie
Laboratórium klinickej mikrobiológie
Laboratórium klinickej biochémie, imunochémie a hematológie, MUČO, Kováčska 15, Prešov
Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Rožňava