Laboratórne pracoviská


Prešov

Laboratórium klinickej biochémie a imunochémie AdLa s.r.o.

Hollého 14, 080 01 Prešov
tel:  +421 51 7707418
hvozdovicova@adla.sk
fejercakova@adla.sk
 

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie AdLa s.r.o.

Hollého 14, 080 01 Prešov
tel:  +421 51 7707418
hvozdovicova@adla.sk  

Laboratórium klinickej imunológie a alergológie AdLa s.r.o.

Hollého 14, 080 01 Prešov
tel:  +421 51 7731494,
 

Laboratórium klinickej mikrobiológie AdLa s.r.o.

Hollého 14, 080 01 Prešov
gerlasinska@adla.sk  

Rožňava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie AdLa s.r.o.

nám. 1. mája č. 11, 048 01 Rožňava
Budova bývalého Okresného úradu (oproti Okresnému súdu)
Príjem biologických vzoriek na vyšetrenie: pondelok – piatok  7:00 – 14:30 hod.
t.č.: 058/732 58 99
palkova@adla.sk