Kontakty


Budova AdLa, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:

Analyticko-diagnostické laboratórium a
ambulancie, s.r.o.

Vajanského 1
080 01 Prešov

IČO: 31718710
DIČ: 2020556890
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 2713/P.

Sekretariát riaditeľstva
Jozefa Hrušková
tel: +421 51 7712308
sekretariat@adla.sk
Personálne oddelenie
Mgr. Žaneta Milasová, MBA
tel: +421 51 777 52 08
personalne@adla.sk

V prípade podozrenia, že sme porušili právne predpisy na ochranu osobných údajov, môžeš podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (www.dataprotection.gov.sk).