Klinická imunológia alergológia


Alergológia
IgE total pdf
ECP pdf
DAO pdf
Tryptáza pdf
Kvantitatívne stanovenie špec. IgE na jednotlivé alergény pdf
Kvantitatívne stanovanie IgE panely alergénov pdf
Kvantitatívne stanovanie špec. IgE komponentová diagnostika pdf
BAT – bazofil-aktivačný test jednotlivé alergény pdf
LAT – lymfocytotransformačný aktivačný test (lieková alergia) pdf
Autoprotilátky
ANA IgG IF (nepriama imunofluorescencia) pdf
ANA IgG skríning pdf
ANA IgG konfirmačný test (U1-snRNP,SmD1,SS-A/Ro60kD,SS-A/Ro52kD,SS-B/La,Scl-70,PM-Scl,Jo-1,CENP-B,PCNA,dsDNA,Nukleozómy,Históny,Ribozomálne P-proteíny,AMA-M2,Mi-2,Ku) pdf
ENA IgG skríning pdf
ENA IgG konfirmačný test (nRNP/Sm, Sm, SSA, SSB, Ro-52, Scl-70, Jo1) pdf
anti dsDNA IgG pdf
anti ssDNA IgG
anti Nukleozóm IgG
anti Histón IgG
anti CCP (citrulín) pdf
anti MCV IgG (protilátky proti mutovanému citrulinovanému vimentínu) pdf
ANCA IgG skríning (p-ANCA, c-ANCA) pdf
PR3 hs IgG pdf
MPO IgG pdf
anti GMB IgG pdf
anti GAD IgG pdf
anti IA2 IgG (tyrozín fosfatáza)
anti TG pdf
anti TPO pdf
anti TSH receptor (TRAK)
AIH IgG konfirmácia pdf
AMA M2 IgG protilátky proti mitochondriám
anti SP 100 IgG
anti SLA IgG (solubilný pečeňový antigén)
anti LKM-1 IgG
anti LC-1 IgG
anti gp210 IgG
anti Kardiolipín skríning (IgA/IgG/IgM) ACLA pdf
anti ACLA IgG, IgM pdf
anti-β2 Glykoproteín IgG, IgM pdf
anti Protrombín IgG, IgM pdf
anti Fosfatidylserín IgG, IgM pdf
anti Fosfatidylinosidol IgG, IgM pdf
anti Annexin V IgG, IgM pdf
Neuronálny/paraneuroplastický Ag profil 2 IgG (amphiphysin, CV2, PNMA2, (Ma2/Ta), Ri, Yo, Hu) pdf
Neuronálny Ag profil IgG (SOX1, Titin) pdf
Gangliosidový profil 2 IgG, IgM (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b. GT1b, GQ1b) pdf
Aquaporín IgG/NMO (neuromyelitis optica) pdf
MAG protilátky myelín asoc. glykoproteínu IgM pdf
Protilátky proti parientálnym bunkám žalúdka IgG APCA
Protilátky proti intrinsic faktoru IgG AIFA
Protilátky proti inzulínu IgG
Protilátky proti gliadínu IgA pdf
Protilátky proti gliadínu IgG pdf
Protilátky proti deaminovanému gliadínu IgA pdf
Protilátky proti deaminovanému gliadínu IgG pdf
Protilátky proti transglutamináze IgA pdf
Protilátky proti transglutamináze IgG pdf
Protilátky proti endomyziu IgA EMA pdf
Protilátky proti Saccharomyces cerevisiae IgG, IgA ASCA pdf
Protilátky proti kravskému mlieku IgA pdf
Protilátky proti kravskému mlieku IgG pdf
Elektroforéza
Elektroforéza, ELFO pdf
Imunofixácia (typizácia monoklonálnych imunoglobulínov) pdf
Fagocytóza
Fagocytóza, fagocytárny index pdf
Oxidatívne vzplanutie granulocytov ( spontánne, aktivované) pdf
HLA typizácia
HLA B27 (cytometria) pdf
HLA DQ2, HLADQ8
Imunoglobulíny
Anti-IgA izotyp IgG pdf
Imunoglobulín IgG pdf
Imunoglobulín IgA pdf
Imunoglobulín IgM pdf
Imunoglobulín IgD pdf
Imunoglobulín IgE pdf
Podtriedy imunoglobulínu G: IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 pdf
Podtriedy imunoglobulínu A: IgA1, IgA2 pdf
Komplement
C3 zložka komplementu pdf
C4 zložka komplementu pdf
Inhibítor C1 estrázy pdf
CH50 pdf
MBL pdf
Imunofenotypizácia
B lymfocyty CD9 pdf
B lymfocyty CD10 pdf
B lymfocyty CD19 pdf
B lymfocyty CD20 pdf
B lymfocyty CD21 pdf
B lymfocyty CD22 pdf
B lymfocyty CD23 pdf
B lymfocyty CD24 pdf
B lymfocyty CD79a
B lymfocyty CD79b
B lymfocyty aktivované CD19+/CD23+
B lymfocyty aktivované CD19+/CD25+
B lymfocyty aktivované CD19+/CD69+
B lymfocyty, subpopulácia CD19+/CD5+
B lymfocyty, subpopulácia CD20+/CD5+
T lymfocyty CD2 pdf
T lymfocyty CD3 pdf
T lymfocyty CD3+/CD4+ pdf
T lymfocyty CD3+/CD8+ pdf
T lymfocyty CD5 pdf
T lymfocyty CD7 pdf
T lymfocyty aktivované CD3+/CD25+
T lymfocyty aktivované CD3+/CD69+
T lymfocyty aktivované CD3+/HLADR+
T lymfocyty aktivované CD4+/HLADR
T lymfocyty aktivované CD8+/HLADR
T lymfocyty subpopulácia CD4+/CD45RA+ pdf
T lymfocyty subpopulácia CD4+/CD45RO+ pdf
T lymfocyty subpopulácia CD8+/CD28+ pdf
T lymfocyty subpopulácia CD8+/CD38+ pdf
T regulačné lymfocyty CD4+/CD25+/CD127-, Treg pdf
Th17 lymfocyty pdf
Monocyty CD14 pdf
Aktivované monocyty CD14+/HLADR+
NK bunky CD3-/CD16+CD56+ pdf
NK bunky subpopulácia CD3-/CD57+ pdf
CVID, naivné B lymfocyty CD19+CD27-IgD+
CVID, izotypovo prepnuté pamäťové B lymfocyty CD19+CD27+IgD-
CVID, izotypovo prepnuté pamäťové B lymfocyty CD19+CD27+IgM-
CVID, nezrelé B lymfocyty CD19+CD21-
CVID, plazmoblasty CD19+CD38+
Adhezívne molekuly CD11a/CD18 pdf
Adhezívne molekuly CD11b/CD18 pdf
Adhezívne molekuly CD11c/CD18 pdf
Erytrocyty, Glycophorin A pdf
Granulocyty, monocyty CD15 pdf
Granulocyty, monocyty CD11b pdf
Hematopoetické progenitorové bunky CD34 pdf
Hematopoetické progenitorové bunky CD117
Myeloidné bunky CD13
Myeloidné bunky CD33 pdf
Plazmatické bunky CD38
Plazmocyty CD138
Trombocyty CD41
Trombocyty CD61
Zápalové markery
Antistreptolyzín O ASLO pdf
Reumatoidný faktor IgG, IgA IgM pdf
C- reaktívny proteín CRP pdf
Interleukín 6 pdf
Alfa -1 antitrypsín pdf
Haptoglobin pdf
Prealbumin pdf
Beta-2 makroglobulín pdf
Transferín pdf
Periostín pdf
Stanovenie latentnej tuberkulózy
Latentná tuberkulóza – T-SPOT TB (IGRA test) pdf
QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus) pdf