Reprodukčná imunológia


VYŠETRENIE MUŽ   Sperm flow – Kvalita ejakulátu
– Počet spermií
– Vitalita spermií
– Integrita akrozómu
– Prítomnosť intra-akrozomálneho proteínu
– Počet leukocytov
Protilátky proti spermiám IgG v sére
Protilátky proti spermiám v ejakuláte (MAR test)
 

VYŠETRENIE ŽENA

Protilátky proti ováriám IgG v sére
Protilátky proti spermiám IgG v sére
Protilátky proti zona pellucida
Vyšetrenie Cytokínov