Informácie pre nových pacientov


Môžem byť alergik?     Mám poruchu imunity?

Máte často nádchu, alebo kašeľ? Ste často nachladený? Slzia Vám oči?  Objavuje sa na Vašej pokožke nárazovo vyrážka? Možno, že je čas čas navštíviť alergológa a imunológa.

Poskytujeme lekársku starostlivosť detským aj dospelým pacientom v príjemnom a dôstojnom prostredí s dôrazom na individuálny prístup k pacientovi. Zaoberáme sa diagnostikou a liečbou všetkých alergických ochorení ako je alergická nádcha, alergický zápal očných spojiviek, astma, potravinová alergia, alergia na lieky, alergia na hmyz, kožné alergie a atopický ekzém. Venujeme sa poruchám imunity – opakované bakteriálne a vírusové infekcie, opakované afty, opary a podobne.

Vyšetrenie je hradené z verejného zdravotného poistenia a zmluvy máme so všetkými poisťovňami.

Pacient, ktorý už bol vyšetrený iným imunoalergológom v minulosti, donesie výpis z dokumentácie alebo požiada lekára o zaslanie výpisu z dokumentácie na našu adresu. Pacient je povinný odhlásiť sa z dispenzárnej starostlivosti bývalého imunoalergológa.

OBJEDNANIE:

Na prvé vyšetrenie je nutné objednať sa osobne alebo telefonicky.

Akútne vyšetrenie hlási pacient ihneď pri objednávaní sa. Vzhľadom k časovým možnostiam ambulancií je obmedzený počet nových pacientov na deň.

Pacient predloží platný preukaz poistenca a preukaz totožnosti.

Od 1.4.2013 platí novela zákona (č. 576/2004 Z. z), ktorá zavádza tzv. výmenné lístky pri návšteve lekárov – špecialistov. To znamená, že Váš všeobecný lekár, ktorý Vás na vyšetrenie k špecialistovi pošle, získa lepší prehľad o Vašom celkovom zdravotnom stave, o tom, aké vyšetrenia ste absolvovali a aké lieky užívate, aby sa predišlo prípadným kontraindikáciám a poškodeniu Vášho zdravia.

Pred vstupom do ambulancie si vypnite svoj mobilný telefón

Na vyšetrenie nemeškajte. Vyšetrenie nie je vhodné v čase akútnej infekcie a užívania antibiotík. Ak náhle ochoriete, je nutné sa telefonicky odhlásiť z termínu vyšetrenia a tak umožníte vyšetrenie inému akútnemu pacientovi.

Na vyšetrenie nie je potrebné byť nalačno, pite dostatok tekutín a doneste si zoznam liekov, ktoré pravidelne užívate.

Na vyšetrenie si určte časovú rezervu, pretože čas objednania je len orientačný. Meškanie je zapríčinené ošetrením akútnych stavov a vážnosťou zdravotného stavu pacientov pred vaším ošetrením.

Priepustku od zamestnávateľa potvrdí sestra bezplatne. Pacient je povinný predložiť lekársku správu z vyšetrenia svojmu praktickému lekárovi, ktorý počas 6 mesiacov môže predpísať aj doporučené lieky.