Klinická hematológia


Krvný obraz (Krv EDTA)
WBC Počet leukocytov
RBC Počet erytrocytov
HGB Hemoglobin
HCT Hematokrit
MCV Stredný objem erytrocytov
MCH Stredná koncentrácia hemoglobinu v erytrocytoch
MCHC Priemerná koncentrácia hemoglobínu v erytrocytoch
RDW Distribučná krivka erytrocytov
MPV Priemerná veľkosť trombocytu
PCT Hematokrit trombocytov
PDW Distribučná krivka trombocytov
PLT Počet trombocytov
Diferenciálny leukogram (Krv EDTA)
NEU Neutrofilné granulocyty
BASO Bazofilné granulocyty
EOZ Eozinofilné granulocyty
LYM Lymfocyty
MONO Monocyty
RTC Retikulocyty %
APE Absolutný počet eozinofilov
Hemokoagulácia (Plazma)
PT Protrombínový čas
APTT Aktivovaný parciálny tromboplastinový čas
FIBR Fibrinogén
D-dimér D-diméry
AT III Antitrombonín III
TT Trombínový čas
HCY Homocysteín
Imunohematológia (Sérum)
Krvné skupiny A B 0
Rh faktor