Manažment


Štatutárny orgán Riaditeľ spoločnosti

RNDr. Anikó Kužmová

Ing. arch. Jozef Kužma

RNDr. Anikó Kužmová

Odborný manažment ambulantnej starostlivosti

MUDr. Tomáš Kužma, MBA Vedúci lekár špecializovanej ambulantnej starostlivosti
Odborný lekár pre klinickú imunológiu a alergológiu
Bc. Denisa Chlebáková Hlavná sestra
MUDr. Zuzana Kováčová Odborný lekár pre klinickú imunológiu a alergológiu
Odborný garant školiaceho pracoviska SZU Bratislava
MUDr. Alena Smiešková Odborný lekár pre klinickú imunológiu a alergológiu
Odborný garant školiaceho pracoviska JLF UK v Martine
MUDr. Tatiana Eštóková Odborný lekár pre klinickú imunológiu a alergológiu
Odborný garant školiaceho pracoviska JLF UK v Martine
MUDr. Daniela Mlčochová Odborný lekár pre klinickú imunológiu a alergológiudeti
MUDr. Peter Kovács Odborný lekár pre klinickú imunológiu a alergológiu
MUDr. Jana Kovácsová Odborný lekár pre klinickú imunológiu a alergológiu
MUDr. Anna Kapišinská Odborný lekár –pneumológia a ftizeológia

Odborný manažment laboratórnej diagnostiky

Ing. Beata Hvozdovičová, MBA Generálna manažérka laboratórnej diagnostiky
Odborný garant – klinická biochémia
RNDr. Anikó Kužmová Odborný garant – klinická imunológia a alergológia
Ing. Lýdia Fejerčáková Odborný garant – klinická biochémia
MUDr. Emília Gerlašinská Odborný garant – klinická mikrobiológia
RNDr. Petra Tóthová PhD. Odborný pracovník – molekulárno-biologické metódy
Mgr. Renáta Karahutová Vrchná laborantka