Funkčná diagnostika


BODYPLETYZMOGRAFIA

CELOTELOVÁ PLETYZMOGRAFIA

ŠPECIALIZOVANÉ VYŠETRENIE PĽÚCNÝCH FUNKCIÍ
– zrýchlená diferenciálna diagnostika všetkých pľúcnych a mnohých mimopľúcnych (predovšetkým kardiologických, systémových ) ochorení spojených s dýchaviciou
– indikovaná hlavne v prípadoch preukázanej zníženej FVC
– vyšetrenie celkovej pľúcnej kapacity, reziduálneho objemu, prietokových odporov v dýchcích cestách
– vyšetrenie dovoľuje meranie vnútropľúcneho objemu plynu a meranie odporu v dýchacích cestách
– dovoľuje odlíšenie obstrukčných a restričných pľúcnych chorôb, stanovenie stupňa hyperinflácie

PRÍNOS VYŠETRENIA

– presné určenie ventilačnej poruchy a jej stupňa
– hodnotenie pľúcnej hyperiflácie
– bronchodilatačné testy so zhodnotením reverzibility obštrukcie
SPIROMETRICKÉ VYŠETRENIE

Táto vyšetrovacia metóda sa používa na diagnostiku  astmy, ale aj iných pľúcnych ochorení (chronická bronchitída, chronická obštrukčná choroba pľúc a iné pľúcne ochorenia).Pri spirometrickom vyšetrení prístroj nazývaný spirometer meria  množstvo ventilovaného vzduchu a ďalšie parametre, ktoré spracováva do výslednej krivky. Vyšetrenie upozorňuje na vznik nového ochorenia, pomáha sledovať funkčný stav pľúc pacienta. Vyšetrenie je jednoduché pre pacienta, patrí k tzv. neinvazívnym vyšetreniam, je potrebné správne dýchať podľa inštrukcií sestry. Výsledkom spirometrického vyšetrenia sú krivky a čísla, ktoré znázorňujú funkčnosť a stav pľúc vyšetrovaného. Namerané hodnoty sú zohľadňované vzhľadom na vek, pohlavie, výšku a váhu vyšetrovaného.  Údaje sú zobrazované vo forme krivky s rôznymi amplitúdami, ktoré zodpovedajú jednotlivým parametrom výdychov vyšetrovaného. Výsledkom vyšetrenia je spirometrická krivka. Spirometrickú krivku hodnotí lekár – špecialista.

Príprava na vyšetrenie

Pred vyšetrením by aspoň šesť hodín nemal vyšetrovaný fajčiť a nemal by konzumovať v tomto čase ťažko stráviteľné jedlá. 24 hodín pred  vyšetrením je vhodné neužívať dennú inhalačnú liečbu. Pred vyšetrením je potrebná kontrola tlaku krvi a vylúčenie určitého typu ochorenia, pri ktorom spirometrické vyšetrenie nie je vhodné (určuje lekár).

Vysvetlenie k spirometrickému vyšetreniu

Výsledok vyšetrenia napovedá o aké ochorenie pľúc ide, je jedným z kritérií, akým spôsobom bude prebiehať liečba pacienta.
NIOX – Najnovšia diagnostika alergickej astmy

Metóda založená na princípe merania vydychovaného oxidu dusnatého, teda NO (oxid dusnatý). Test, pri ktorom sa do prístroja vydýchne vzduch z pľúc a tento sa analyzuje na základe tohto merania za určí, či je astma pod kontrolou, alebo ju treba liečiť. Pacienti trpiaci astmou dostanú týmto testom pravdepodobne najlepšiu možnú liečbu. Test NO dokáže dať lekárovi informáciu, u ktorého pacienta bude, alebo nebude liečba kortikosteroidmi efektívna. Pri zápale dýchacích ciest epitelové bunky priedušiek produkujú viac NO ako pri normálnom stave. Tento efekt je základom merania vydychovaného NO. Množstvo NO vo vydýchnutom vzduchu teda ukazuje stupeň zápalu v prieduškách. Inými slovami, vysoká hladina NO znamená prítomnosť zápalu.

NIOX adla
Prečo je testovanie vydychovaného NO dôležité?
Testovanie vydychovaného NO znamená pre ľudí s alergickou astmou lepšiu možnosť na dosiahnutie najlepšej možnej liečby.
Prečo je testovanie vydychovaného NO dôležité?
Testovanie vydychovaného NO znamená pre ľudí s alergickou astmou lepšiu možnosť na dosiahnutie najlepšej možnej liečby.
Ako funguje NO test?
Vydychovaný NO úzko súvisí s typom astmy zapríčinenej alergénmi. Analýza vydychovaného NO je tiež veľmi presná a citlivá. Dokáže zistiť zápal aj keď nie sú prítomné žiadne symptómy. Tiež dokáže snímať zmeny stupňa zápalu bezprostredne po vystavení alergénom. To nedokáže žiaden iný test.
Môžu byť testované aj deti?
NIOX MINO je taký jednoduchý na používanie, že deti v školskom veku (a niekedy aj mladšie) dokážu zvládnuť jednoduchý postup.
Je testovanie vydychovaného NO bežné?
Test vydychovaného NO nie je dostupný vo všetkých ambulanciách. Aj keď je testovanie vydychovaného NO relatívne novou metódou, patrí k európskemu štandardu.

Výhody pre pacienta:

 • Rýchly a jednoduchý test
 • Neinvazívna metóda
 • Zlepšuje kontrolu alergickej astmy
 • Znižuje užívanie kortikosteroidov
 • Predpovedá zhoršenie alergickej astmy
 

Výhody pre lekára:

 • Rýchla, jednoduchá a neinvazívna metóda
 • Okamžité výsledky
 • Zlepšuje diagnostiku ochorenia
 • Predpovedá citlivosť na kortikosteroidy
 • Monitoruje pacienta aj pri nedodržiavaní liečby
 • Pomáha nastaviť dávky kortikosteroidov pre optimálnu liečbu
 • Predpovedá astmatický relaps
 

Pokyny pre pacientov pred vyšetrením FENO

 • Optimálne je 2 hodiny pred vyšetrením nejesť a nepiť.
 • Pred meraním FENO je dobré hodinu necvičiť.
 • 24 až 48 hodín pred vyšetrením neužívať protizápalové lieky, predovšetkým inhalované steroidy
 • Neužívať 2 a viac hodín pred meraním žuvačku ani cukríky, nefajčiť
 • Cena za jedno vyšetrenie je podľa ceníka AdLa s.r.o.:20 euro
Inhalačná liečba
Na podávanie inhalačnej liečby sa používajú inhalátory. Inhalátory sú prístroje, ktoré rozptyľujú kvapalinu na drobné čiastočky tvoriace hmlu vhodnú k vdychovaniu. Tým zaisťujeme zvlhčovanie vdychovaného vzduchu, na zvlhčovanie používame fyziologický roztok alebo Vincentku a vodou nariedené liečivo podľa ordinácií lekára. Využívame ultrazvukový a kompresorový inhalátor. Inhalačná liečba je vhodná najmä pri chronických zápaloch horných alebo dolných dýchacích ciest alebo pri bronchiálnej astme. Dĺžka inhalácie je rozdielna, predpisuje ju lekár.
LAKTOFAN – intolerancia laktózy

Netolerujete mlieko a mliečne produkty? Vedeli ste, že každý 6 človek má rôzny stupeň intolerancie laktózy?

Máte Vy, alebo Vaše dieťa po mlieku a mliečnych produktoch tráviace ťažkosti,

nafukovanie, hnačky, bolesti brucha? Možno máte intoleranciu laktózy alebo laktulózy (SIBO).

Intolerancia laktózy je enzymatická porucha, pri ktorej chýba alebo nefunguje enzým laktáza, ktorý štiepi mliečny cukor laktózu na dva jednoduché cukry – glukózu a galaktózu.

Diagnostika:

H2 dychový test /LactoFAN2/: výdychový laktózo-tolerančný test so stanovením vodíka vo vydychovanom vzduchu. Patrí k najvýhodnejším neinvazívnym metodikám, ktoré nezaťažujú pacienta. Princíp testu spočíva v podaní roztoku laktózy 1g/kg hmotnosti (maximálne 25g). Pred podaním laktózy a po ňom sa v 30 minútových intervaloch stanovuje koncentrácia vodíka vo vydychovanom vzduchu. Ak je v čreve nízka hladina enzýmu laktázy, nerozštiepená laktóza v hrubom čreve podlieha katabolizmu baktérii, pri čom sa uvoľňuje vodík, ktorý difunduje cez črevnú stenu do krvi, odtiaľ do pľúc a jeho zvýšené koncentrácie sa môžu zaznamenať vo vydychovanom vzduchu.

Príprava: najmenej 8 hodín pred vyšetrením nejesť, nepiť (vrátane vôd), nežuť žuvačky, cukríky, neumývať si zuby. Ak pacient berie nejaké lieky, je potrebné zapiť ich len minimálnym množstvom vody. Neužívať antibiotiká po dobu 2-4 týždňov pred vyšetrením.

Je potrebné informovať lekára ak beriete nejaké lieky, trpíte ochoreniami pľúc, srdca, cukrovkou, máte nejaké iné ochorenia alebo ste alergický na nejaké lieky, ste tehotná.

Priebeh vyšetrenia: Pacient príde ráno, pri dodržaní hore uvedených podmienok. Asi 3 sekundy pacient dýcha do prístroja, ktorý odmeria množstvo vodíka vo vydychovanom vzduchu. Po prvom dýchnutí vypije roztok laktózy (množstvo zavisí od hmotnosti pacienta). Nasledujúce 3 hodiny meriame H2 vo vydychovanom vzduchu v časovom intervale každých 30 minút. Po skončení testu výsledok vyhodnotí lekár.

Objednajte sa na našich alergologických ambulanciách t.č.:051/777 5231

Vyšetrenie nie je hradené zo zdravotného poistenia. Poplatok za vyšetrenie je 25 EUR.