Manažment kvality v AdLa s.r.o.


Ak chce medicínske laboratórium preukázať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, musí pracovať na základe medzinárodne uznávaných požiadaviek na manažment a technických požiadaviek. Laboratórium má zavedený taký systém riadenia kvality, ktorý prešiel akreditačným procesom. Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie, s.r.o. v Prešove poskytuje kompletnú laboratórnu diagnostiku v tzv. silnej štvorke laboratórnych odborov: v klinickej biochémii, klinickej imunológii a alergiológii, klinickej hematológii a klinickej mikrobiológii.

RNDr. Anikó Kužmová, riaditeľka a majiteľka AdLa s.r.o., opakovane zdôrazňuje vnútornú motiváciu a tímovú prácu. Pritom si uvedomuje, že skutočne tvorivé výsledky nemožno dosiahnuť bez dostatočnej prípravy, tvrdej práce, podpory a kúska šťastia. Firma, to sú najmä ľudia. RNDr. Anikó Kužmová sa dokázala obklopiť kvalifikovanými odborníkmi, laboratórnymi špecialistami z rôznych oblastí laboratórnej medicíny a ľuďmi, ktorí sa neboja konfrontácie s novými spôsobmi myslenia týkajúceho sa celkového riadenia kvality v medicínskom laboratóriu. Lenže surová genialita jednoducho nestačí a vyžaduje si u každého pracovníka dlhé roky usilovnej práce, aby sa patrične rozvinula. Hlavne vďaka ľuďom pracujúcim v laboratóriách AdLa s.r.o. nie je táto firma „iba“ laboratórnou spoločnosťou, ale dnes už aj známou značkou v Slovenskej republike. Už v minulosti sa dokázala odlíšiť od konkurencie niečím novým a originálnym.

AdLa s.r.o. bola prvým neštátnym medicínskym laboratóriom, prvým akreditovaným klinickým laboratóriom v Prešovskom samosprávnom kraji. Akreditáciu udelila Slovenská národná akreditačná služba, Bratislava. Úspech, ktorý teší, povzbudzuje, ale zaväzuje. Nie je teda náhoda, že v rebríčku kvality, ktorý v roku 2010 zostavila ZP Dôvera, získala AdLa s.r.o. dve popredné umiestnenia v Slovenskej republike – prvé miesto pre klinickú imunológiu a tretie miesto pre klinickú biochémiu.