MUDr. Tatiana Eštóková

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie pre dospelých.

Klinická prax:
od 1999 – Oddelenie rýchlej lekárskej pomoci NsP Prešov,
od 2002 – Interné oddelenie II NsP Prešov vo funkcii sekundárny lekár,
október 2002 – Špecializačná skúška v odbore vnútorné lekárstvo prvého stupňa,
február 2003 – Oddelenie klinickej imunológie a alergológie FNsP Prešov ako ambulantný lekár,
december 2004 – Analyticko-diagnostické laboratórium s.r.o., ako ambulantný lekár Oddelenia klinickej imunológie a alergológie,
apríl 2007 – Špecializačná skúška v odbore klinická imunológia a alergológia,
od februára 2011 ako ambulantný lekár na Kováčskej ulici č. 15, v Prešove,
lekárska prax 18 rokov.

O lekárovi:

Ordinačné hodiny:

Pondelok: 07:00 – 14:00
Utorok: 07:00 – 14:00
Streda: 07:00 – 14:00
Štvrtok: 07:00 – 14:00
Piatok: 07:00 – 14:00