RT-PCR test na SARS-CoV-2 a parameter CT


Metóda RT-PCR nielen spoľahlivo diagnostikuje prítomnosť vírusu, ale aj kvantifikuje množstvo vírusovej nálože. Veľkosť vírusovej nálože je dôležitým ukazateľom, na základe ktorého je možné posúdiť potenciálnu infekčnosť pacienta.

Pri RT-PCR teste sa musí genetická informácia tak dlho kopírovať, až sa dostane na merateľnú úroveň. Práve počet kopírovacích cyklov je tým kľúčovým údajom, ktorý nám môže povedať, koľko vírusu bolo vo vzorke.

Cyklus, resp. bod, v ktorom termálny cyklér zaznamená tvorbu PCR produktu sa označuje CT (treshold cycle) alebo CP (crossing point). Tento údaj preto budeme uvádzať na výsledkovom liste pacienta.

Pozitívny výsledok tak získa vyššiu výpovednú hodnotu. Čím je hodnota CT (resp. CP) nižšia, tým sa vo vzorke nachádza väčšie množstvo vírusu .

Hodnotenie vírusovej nálože vzhľadom na hodnoty CT:

nízka vírusovú nálož – CT vyššie ako 35

stredná vírusovú nálož – CT od 25 do 35

vysoká vírusovú nálož – CT pod 25