Zoznam článkov v sekcii: Ambulancie

Reprodukčná imunológia

MUDr. Tatiana Eštóková Ambulancia klinickej imunológie a alergológie pre dospelých. čítať viac MUDr. Tomáš Kužma Ambulancia klinickej imunológie a alergológie...

čítať viac

Imuno-alergo pre dospelých

Pre zobrazenie ďalších lekárov použite šípky. MUDr. Tatiana Eštóková Ambulancia klinickej imunológie a alergológie pre dospelých. čítať viac MUDr. Alena...

čítať viac

Funkčná diagnostika

BODYPLETYZMOGRAFIA CELOTELOVÁ PLETYZMOGRAFIA ŠPECIALIZOVANÉ VYŠETRENIE PĽÚCNÝCH FUNKCIÍ – zrýchlená diferenciálna diagnostika všetkých pľúcnych a mnohých mimopľúcnych (predovšetkým kardiologických, systémových )...

čítať viac

Naši odborní lekári

MUDr. Tatiana Eštóková Ambulancia klinickej imunológie a alergológie pre dospelých. čítať viac MUDr. Alena Smiešková Ambulancia klinickej imunológie a alergológie...

čítať viac