Zoznam článkov v sekcii: diagnostika

Veterinárna diagnostika

Zdravotnícke zariadenie AdLa s.r.o. v Prešove v rámci laboratórnej diagnostiky dlhodobo poskytuje diagnostiku v oblasti veterinárnej medicíny. Vzhľadom na stúpajúcu...

čítať viac

Reprodukčná imunológia

VYŠETRENIE MUŽ   Sperm flow – Kvalita ejakulátu – Počet spermií – Vitalita spermií – Integrita akrozómu – Prítomnosť intra-akrozomálneho...

čítať viac

PCR diagnostika

BORRELIA BURGDORFERI SENSU LATO CANDIDA ALBICANS CYTOMEGALOVÍRUS (CMV) EPSTEIN-BAR VÍRUS (EBV) HERPES SIMPLEX VÍRUS – typy 1 a 2 (HSV-1...

čítať viac

Klinická mikrobiológia

Adenovírus, protilátky triedy IgG Adenovírus, protilátky triedy IgA Aspergillus fumigatus IgG, IgA, IgM BORDETELLA PERTUSSIS, protilátky triedy IgG a IgA...

čítať viac

Klinická hematológia

Krvný obraz (Krv EDTA) WBC Počet leukocytov RBC Počet erytrocytov HGB Hemoglobin HCT Hematokrit MCV Stredný objem erytrocytov MCH Stredná...

čítať viac

Klinická biochémia

ADDISOV SEDIMENT (ADDIS) ADRENOKORTIKOTROPNÝ HORMÓN (ACTH) ALANÍNAMINOTRANSFERÁZA (ALT) ALBUMÍN (ALB) ALFA 1-ANTITRYPSÍN (A1AT) ALFA-1-FETOPROTEÍN (AFP) ALFA-HYDROXYBUTYRÁTDEHYDROGENÁZA (HBD) ALKALICKÁ FOSFATÁZA (ALP)...

čítať viac