Zoznam článkov v sekcii: O nás

Neistota výsledku merania

Laboratórne vyšetrenia jednotlivých ukazovateľov sú meraním fyzikálnych veličín, ktoré sú vždy merané s určitou nepresnosťou. Zdrojmi nepresností môžu byť meracie...

čítať viac

Zabezpečenie kvality

Manažment spoločnosti AdLa s.r.o., Prešov,  trvale usiluje o najnovšie trendy pri dosahovaní vysokej úrovne kvality poskytovaných služieb. V laboratórnej diagnostike...

čítať viac

Akreditácia

Laboratóriá spoločnosti AdLa s.r.o. sú akreditované podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 15189:2012. Medicínske laboratórium AdLa, s.r.o  je laboratóriom s fixným rozsahom akreditácie t.j. laboratórium má presne definovaný...

čítať viac

Politika kvality

Politika kvality v spoločnosti Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie, s.r.o., Vajanského 1, Prešov,  (ďalej len AdLa s.r.o.) predstavuje systematickú starostlivosť o...

čítať viac

Manažment kvality v AdLa s.r.o.

Ak chce medicínske laboratórium preukázať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, musí pracovať na základe medzinárodne uznávaných požiadaviek na manažment a technických...

čítať viac

Kontakty

Sídlo spoločnosti: Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie, s.r.o. Vajanského 1 080 01 Prešov IČO: 31718710 DIČ: 2020556890 Spoločnosť je zapísaná v...

čítať viac

Manažment

Štatutárny orgán Riaditeľ spoločnosti RNDr. Anikó Kužmová Ing. arch. Jozef Kužma RNDr. Anikó Kužmová Odborný manažment ambulantnej starostlivosti MUDr. Tomáš...

čítať viac

História

AdLa s.r.o. je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti laboratórnej medicíny od r. 1996. Je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní v SR. Teritoriálne...

čítať viac