COVID-19


Prehľad

Koronavírusy patria do rodiny vírusov, ktoré spôsobujú choroby, ako je napríklad bežná nádcha, ťažký akútny respiračný syndróm (SARS) a respiračný syndróm na Blízkom východe (MERS).
V roku 2019 bol identifikovaný nový koronavírus 2 s označením SARS-CoV-2, ktorý spôsobil prepuknutie choroby COVID-19 (z angl. CoronaVirus Disease 2019) v Číne, odkiaľ sa vírus rozšíril do celého sveta. Tento vírus spôsobuje ťažký akútny respiračný syndróm. V marci 2020 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila prepuknutie choroby COVID-19 za pandémiu.

Príznaky

Príznaky ochorenia COVID-19 sa môžu objaviť 2 až 14 dní po vystaveniu sa tomuto vírusu, môžu to byť príznaky ako:

 • horúčka,
 • kašeľ,
 • bolesť hrdla,
 • dýchavičnosť alebo ťažkosti s dýchaním.

Medzi ďalšie príznaky patria:

 • únava,
 • bolesti,
 • nádcha.

Niektorí ľudia môžu utrpieť aj stratu čuchu a/alebo chuti.

Závažnosť symptómov COVID-19 sa môže pohybovať od veľmi miernych po ťažké. Niektorí ľudia nemusia zažívať vôbec žiadne príznaky. Avšak ľudia, ktorí sú starší alebo majú chronické zdravotné ťažkosti, ako sú srdcové alebo pľúcne ochorenia, cukrovka, alebo ľudia ktorí majú rôzne imunitné ťažkosti, sú vystavení väčšiemu nebezpečenstvu.

Kedy navštíviť lekára

Ak máte príznaky ochorenia COVID-19 alebo ste boli v kontakte s niekým, u koho bolo diagnostikované ochorenie COVID-19, ihneď kontaktujte svojho lekára alebo kliniku a požiadajte o radu lekára. Predtým, ako pôjdete na zdravotnú prehliadku, informujte zdravotnícky tím o svojich príznakoch a možnej expozícii.

Ak máte vážne príznaky a symptómy ochorenia COVID-19, ako sú ťažkosti s dýchaním, bolesť alebo tlak na hrudníku, zmätenosť, modré pery, alebo tvár, okamžite vyhľadajte odbornú pomoc.

Ak máte respiračné príznaky, ale nie ste a neboli ste v oblasti so zvýšeným výskytom tohto ochorenia, požiadajte o radu svojho lekára alebo kliniku. Informujte svojho lekára, ak trpíte inými chronickými chorobami, ako sú srdcové alebo pľúcne ochorenia. Keďže  pandémia stále  postupuje, je veľmi dôležité zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre tých, ktorí to najviac potrebujú.

Príčiny ochorenia COVID-19

Nie je jasné, aký nákazlivý je nový koronavírus. Údaje ukázali, že sa šíri z človeka na človeka medzi osobami, ktoré sú v tesnom kontakte (do 2 metrov). Vírus sa šíri kvapôčkami, pri kýchaní kašľaní alebo hovorení.

Môže sa tiež šíriť aj dotykom, ak sa osoba dotkne povrchu infikovaným vírusom, a potom sa dotkne svojich úst, nosa alebo očí.

Rizikové faktory

Rizikové faktory ochorenia COVID-19 zahŕňajú:

 • Nedávne cestovanie alebo pobyt v oblasti s pokračujúcim šírením ochorenia COVID-19 podľa CDC a WHO
 • Blízky kontakt s niekým, u koho bolo potvrdené ochorenie COVID-19 – napríklad v prípade, ak sa o infikovanú osobu stará rodinný príslušník alebo zdravotnícky pracovník

Komplikácie

Aj keď väčšina ľudí s ochorením COVID-19 má mierne až stredne ťažké príznaky, u niektorých ľudí môže toto ochorenie spôsobiť vážne zdravotné komplikácie. Starší pacienti alebo ľudia s existujúcimi chronickými zdravotnými problémami sú vystavení väčšiemu riziku vážneho ochorenia COVID-19 .

Komplikácie môžu zahŕňať:

 • zápal pľúc,
 • zlyhanie viacerých orgánov.Prevencia

Aj keď ešte nie je dostupná žiadna vakcína na zabránenie infekcie novým koronavírusom, môžete podniknúť kroky na zníženie rizika infekcie. WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) a CDC (Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb) odporúčajú dodržať tieto preventívne opatrenia, aby ste sa vyhli ochoreniu COVID-19 :

 • Vyhnite sa veľkým udalostiam a hromadným zhromaždeniam.
 • Vyhnite sa úzkemu kontaktu (do vzdialenosti 2 metrov) s niekým, kto je chorý alebo má príznaky.
 • Ak sa COVID-19 šíri vo vašej komunite, udržiavajte odstup medzi vami a ostatnými, najmä ak je u vás vyššie riziko nákazy vážnymi chorobami.
 • Často si umývajte ruky mydlom a vodou najmenej 20 sekúnd, alebo použite dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu, ktorý obsahuje najmenej 60% alkoholu.
 • Pri kašľaní alebo kýchaní zakryte ústa a nos ohybom lakťa alebo vreckovkou. Použitú vreckovku odhoďte.
 • Nedotýkajte sa očí, nosa a úst.
 • Ak ste chorí, vyhnite sa používaniu spoločných riadov, pohárov, postelí a iných domácich potrieb.
 • Denne čistíte a dezinfikujte povrchy, ktorých sa často dotýkate (napr., kľučky, vypínače svetla apod.).
 • Ak ste chorí, zostaňte doma, nechoďte do práce ani na verejné priestranstvá, pokiaľ neobdržíte lekársku starostlivosť. Ak ste chorí, vyhnite sa hromadnej doprave.

CDC odporúča nosiť ochranu na tvár a ochranu rúk na verejných miestach, obzvlášť na miestach ako je napríklad obchod s potravinami, kde je ťažké zabrániť kontaktu s inými ľuďmi. Táto rada je založená na údajoch, ktoré dokazujú, že ľudia, s ochorením COVID-19 môžu vírus prenášať skôr, ako sa u nich prejavia akékoľvek príznaky ochorenia, preto nosenie ochranných rúšok na verejnosti môže pomôcť obmedziť šírenie tohto. Pre verejnosť sa odporúča používanie látkových rúšok.

Ak máte chronické zdravotné problémy, môžete mať vyššie riziko vážneho ochorenia, preto sa poraďte sa so svojím lekárom o iných spôsoboch, ako sa chrániť.