MUDr. Alena Smiešková

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie pre dospelých.

Klinická prax:
od 1994 – Interné oddelenie II FNsP Prešov
apríl 1997 – Špecializačná skúška v odbore vnútorné lekárstvo prvého stupňa
od 1999 – Oddelenie klinickej imunológie a alergológie FNsP Prešov
XII/ 2002 – Špecializačná skúška v odbore lekárska imunológia a alergológia
od r.2008 – Ambulancia klinickej imunológie a alergológie , AdLa s.r.o Prešov
lekárska prax 23 rokov

Ordinačné hodiny:

Pondelok: 07:00 – 14:00
Utorok: 07:00 – 14:00
Streda: 07:00 – 14:00
Štvrtok: 07:00 – 14:00
Piatok: 07:00 – 14:00