MUDr. Daniela Mlčochová

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie pre detí a dorast.

Klinická prax:
1997 – 2000 – postgraduálne stáže a kurzy v pediatrii,
1997 – 2008 sekundárny lekár, Detské oddelenie, Klinika pediatrie FNsP J.A. Reimana Prešov,
2000 – atestácia 1. stupňa v odbore pediatria, Bratislava,
2004 až 2007 Oddelenie klinickej imunológie a alergológie FNsP Prešov ako detský ambulatný lekár,
2006 – postgraduálna stáž z pediatrie Bratislava,
2006 – atestácia 2. stupňa v odbore pediatria, Bratislava,
2001 – 2007 – postgraduálne stáže a kurzy v alergológii a klinickej imunológii,
2007 – atestácia v odbore klinická imunológia a alergológia, Bratislava,
2008 – Ambulancia klinickej imunológie a alergológie pre deti a dorast, AdLa s.r.o Prešov,
od februára 2011 ako detský ambulantný lekár v novovotvorených priestoroch AdLa na Vajanského ul. č. 1 v Prešov,
lekárska prax 25 rokov.

O lekárovi:

Ordinačné hodiny:

Pondelok: 7:30 – 15:00
Utorok: 7:30 – 15:00
Streda: 7:30 – 15:00
Štvrtok: 7:30 – 15:00
Piatok: 7:30 – 13:00