MUDr. Jana Kovácsová


MUDr. Jana Kovácsová

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie pre detí a dorast.


Klinická prax:

2009-2019 Klinika pediatrie FNsP Prešov, sekundárny lekár
od 2019 Ambulancia klinickej imunológie a alergológie , AdLa s.r.o Prešov, sekundárny lekár
2020 Kmeňovou skúškou ukončený pediatrický kmeň vrámci odboru Klinická alergológia a imunológia

O lekárovi:

Ordinačné hodiny:

Pondelok: 07:00 – 14:00
Utorok: 07:00 – 14:00
Streda: 07:00 – 14:00
Štvrtok: 07:00 – 14:00
Piatok: 07:00 – 14:00