MUDr. Zuzana Kováčová

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie pre dospelých.

Jazyk: Slovenský, Nemecký

Klinická prax:
1975 – 1978 – III.interná klinika UK Bratislava v rokoch,
1978 – 2004 – Nemocnica s poliklinikou Prešov ako sekundárny lekár Interného odd.B,
1980 – prvostupňová atestácia z vnútorného lekárstva,
1989 – atestácia z klinickej imunológie a alergológie,
odborný garant v odbore klinická imunológia a alergológia v AdLa s.r.o.
lekárska prax 42 rokov

O lekárovi:

  • Adresa:
    Vajanského 1, 080 01 Prešov
  • Kontakt:
    telefon: 051/777 52 50
    Sestra: Cibereová Zuzana – cibereova@adla.sk
    Email: zkalergoinfo@gmail.com

Ordinačné hodiny:

Pondelok: 07:00 – 14:00
Utorok: 07:00 – 14:00
Streda: neordinuje sa
Štvrtok: neordinuje sa
Piatok: neordinuje sa