O nás

AdLa s.r.o. je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti laboratórnej medicíny od r. 1996. Je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní v SR. Teritoriálne pôsobí v prešovskom a košickom samosprávnom kraji na území SR. Poskytuje laboratórnu diagnostiku zdravotníckym zariadeniam v laboratórnych odboroch klinickej imunológie a alergológie (diagnostika alergických ochorení, imunopatologických stavov, imunodeficity, autoimunitné ochorenia), klinickej biochémie, hematológie, klinickej mikrobiológie (infekčná sérológia, molekulárna biológia).

V roku 2004 ako prvé laboratórium v SR bolo akreditované v odbore klinická imunológia a alergológia a v roku 2006 aj v odbore klinická biochémia. Prístrojové vybavenie laboratórií je na špičkovej svetovej úrovni. Vysoká erudovanosť personálu a jeho kontinuálne vzdelávanie je v spojení s prístrojovým vybavením zárukou vysokej kvality poskytovaných laboratórnych vyšetrení.

AdLa s.r.o. je poskytovateľ odbornej ambulantnej starostlivosti v medicínskom odbore klinická imunológia a alergológia s denným stacionárom a funkčnou diagnostikou.

Je školiacim pracoviskom SZU pre lekárov v odbore klinická imunológia a alergológia.

AdLa s.r.o. je najkomplexnejším zdravotníckym zariadením v SR pre medicínsky odbor klinická imunológia a alergológia, pretože komplexne diagnostikuje a lieči vo svojich laboratóriách a odborných ambulanciách  alergické ochorenia a poruchy imunity v jednom komplexe .

Zameriava sa na liečbu: alergií na hmyz, roztoče a plesne, peľ, liekové alergie, zápaly spojiviek, atopický ekzém, potravinové alergie, potravinové intolerancie, vrodených a získaných porúch imunitného systému, imunodeficitných stavov, chronických infekcií a zápalov, diagnostiku autoimunitných ochorení (neurologia, hepatológia, nefrológia, reumatológia, gastroenterológia, dermatológia, hematológia).

AdLa s.r.o. je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti aj v odbore pneumológia a ftizeológia. Diagnostikujeme a liečime ochorenia horného a dolného dýchacieho traktu (akútne a chronické respiračné ochorenia, CHOCHP, bronchiálna astma, tuberkulóza a nádorové ochorenia dýchacích ciest).

Naše odborné ambulancie sú vybavené špičkovými zariadeniami pre funkčné vyšetrenia pľúc – spirometria, jedinečnou analýzou frakčnej exkrécie oxidu dusnatého – NIOX, stanovenie pľúcnych objemov a špecifického odporu dýchacích ciest – celotelová pletyzmografia, saturácie kyslíka – pulzoxymetria.

Odbornú zdravotnú starostlivosť na našich ambulanciách poskytuje vysoko erudovaný tím lekárov a zdravotných sestier.

AdLa s.r.o. venuje stálu pozornosť zvyšovaniu kvality a inováciam diagnostických a liečebných postupov v súlade s najmodernejšími poznatkami, aby mohla trvale zabezpečovať zlepšovanie zdravia pacientov.