Пропозиція про роботу


Мiсце роботи:
м. Прешов

Термiн початку роботи:

За домовленiстю

Зайнятість:

Повний день

Умови оплати працi [брутто]

2300-2500 євро/мicяць

Заробiтна плата вiдповiдно до квалiфiкацiї та мотивацiйна складова заробiтної плати

залежить вiд кiлькостi рокiв медичноi практики за даною спецiалiзацiєю.

Посадова iнструкцiя, повноваження та вiдповiдальнiсть надання медичної допомоги

за даною галуззю спецiалiзацiї

Шукаємо лiкарiв, спецiалістів, які мають бажання здобути в нашій медичній команді

найкращу медичну практику:

-пульмонолог та фтизіатер,

-лікар загальної практики для дорослих.

Вигодою для працівників
є:
– можливість подальшого прoфесійного зростання,

– підтримка подальшого навчання,

– стабільне становище роботодавця в галузі приватних медичних закладів.

– приємна атмосфера та сучасне робоче місце

– купони на харчування

– при потребі – надання житла

Вимоги до працівників:

-повна вища освіта включаючи інтернатуру

-можливість самостійно працювати й приймати рішення

-фізична та психічна стійкість

-володіння державною мовою (словацькою)

-компʼютерні навички

– готовність до співпраці

-бажання удосконалювати себе

Адреса компанії:

Аналітико – діагностична лабораторія та амбулаторія

Вул. Воянського 1

М. Пряшів 080 01

www
.adla.sk
Контактна особа: Mgr. Žaneta Milasová MBA

E=mail: milasova@adla.sk