Intolerancia (neznášanlivosť)


Najčastejšie sa vyskytuje potravinová intolerancia, ale to že máme intoleranciu na nejakú zo zložiek potravy, neznamená, že musíme mať aj alergiu na potraviny. To či konzumácia určitých potravín je príčinou konkrétnych zdravotných problémov nie je jednoduché zistiť, pretože na rozdiel od okamžitých príznakov potravinovej alergie, príznaky potravinovej intolerancie sa často objavujú niekoľko hodín až dokonca dní neskôr. Potravinová intolerancia nie je priamo život ohrozujúci stav, ale jej vplyv by sa nemal podceňovať. Na rozdiel od alergie, kde telo pri styku s alergénom začne produkovať špecifické protilátky (IgE), pri intolerancii dochádza k tvorbe iných typov imunoglobulínov – IgG protilátok, ktoré sa dnes dajú ľahko diagnostikovať. Rozlišujeme intolerancie na podklade nedostatku enzýmov (napr. histamínová alebo laktózová intolerancia), alebo na podklade neprimeranej reakcie imunitného systému so zvýšenou tvorbou IgG protilátok. Naše laboratória ponúkajú diagnostiku intolerancie na laktózu pomocou modernej molekulárno-biologickej metódy PCR (polymerázová reťazová reakcia), ale okrem toho ponúkame aj testy založené na detegovaní protilátok v krvi pomocou metódy ELISA (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay). V našich laboratóriách si môžete dať otestovať okrem laktózovej intolerancie aj intoleranciu na histamín (DAO), lepok (celiakia), kravské mlieko, kazeín, laktózu, laktoglobulín, ovalbumín a na sóju.