Chrípka nie je prechladnutie


 2015 prot influenza hero 2Zima je už za dverami. S týmto obdobím prichádzajú aj rôzne virózy a ochorenia respiračného systému. Mnohí z nás sa však snažia liečiť tieto ochorenia „za pochodu“. Takýmto spôsobom si však svoj stav len zhoršujeme a chorobu predlžujeme. Je dôležité rozoznať, či ide len o prechladnutie alebo chrípku, pretože komplikácie vedú k vážnym zdravotným problémom, medzi ktoré patrí napríklad aj zápal pľúc . Prechladnutie sa väčšinou ako prvé prejaví bolesťou v krku a nádchou v nose, môže sa pridružiť mierny kašeľ, ktorý s bolesťou hrdla postupne mizne už do dvoch dní. Horúčka väčšinou nie je prítomná, skôr u malých detí zvykne byť len mierne zvýšená teplota . Hlieny v nose sú v prvé dni vodnaté a po niekoľkých dňoch už hustejšie, až vymiznú úplne. V každom prípade by ste mali zostať doma a dopriať si odpočinok, prechladnutie by malo ustúpiť maximálne do týždňa, ak nie, môže sa jednať už o bakteriálnu infekciu a bude potrebná liečba antibiotikami. Niekedy sa nádcha zamieňa s alergiou alebo infekciou prínosových dutín. Chrípka je infekčné ochorenie vyvolané vírusom. Klinicky prebieha ako akútne zápalové ochorenie horných dýchacích ciest. Jej nástup je obvykle náhly, z plného zdravia. Často začína zimnicou, bolesťami hlavy, teplota stúpa na 39 – 40 ºC. Chorý má bolesti svalov a kĺbov, suchý, dráždivý kašeľ, nádchu, pocit sucha a škriabania v hrdle. Ku klinickým príznakom dochádza za 1 až 3 dni od infikovania sa. Pokiaľ nevzniknú komplikácie, príznaky po 3-5 dňoch odznejú. K úplnému uzdraveniu obvykle dôjde do 2-4 týždňov od prvých príznakov. Najčastejšie komplikácie chrípky sú zápal priedušiek, zápal stredného ucha, prínosových dutín a zápal pľúc. Komplikácie často vyžadujú hospitalizáciu v nemocnici a u vysoko rizikových osôb (starých ľudí a ľudí trpiacich na chronické ochorenie srdca) môžu spôsobiť až ohrozenie života. Vírus chrípky sa šíri predovšetkým vzduchom pri kašlaní a kýchaní najmä v prvých dvoch dňoch ochorenia. Vírus infikuje bunky sliznice dýchacieho traktu a v týchto bunkách sa množí po 4 až 6 hodinách. Z napadnutej bunky sa uvoľňuje niekoľko tisíc vírusov, ktoré infikujú ďalšie bunky a tie sa pri kašľaní a kýchaní dostávajú do ovzdušia. Chrípku vyvolávajú stredne veľké vírusy (90 – 120 nm) sférického, niekedy i vláknitého tvaru patriace do čeľade Orthomyxoviridae. Na základe rozdielov v matrixovom proteíne a v ribonukleoproteínoch sa rozlišujú tri typy vírusov chrípky označované A, B, C. Kým vírusy chrípky typu B a C vyvolávajú infekcie len u človeka, vírusy chrípky A boli izolované aj z rôznych zvierat najmä vtákov (A Avian), prasiat (A Swine) a koní (A Equi). Podľa zloženia a kombinácie povrchových častí vírusov hemaglutinínu (H) a neuraminidázy (N) sa rozlišujú rôzne subtypy vírusov chrípky. Tieto povrchové časti sú najvýznamnejšími antigénmi pre vznik imunity. Z 13 známych typov hemaglutinínu sú ľudské tri (H1, H2, H3),  z 9 známych typov neuraminidázy sú ľudské dva typy (N1 a N2). 300px Symptoms of influenza.svg 2Vírusy chrípky, najmä typu A, sú unikátne tým, že sú nesmierne premenlivé. V priebehu niekoľkých mesiacov dochádza k drobným lokálnym modifikáciám génov kódujúcich tvorbu hemaglutinínu (H) a neuraminidázy (N). V dôsledku toho vznikajú malé zmeny týchto antigénov, označované ako antigénny posun (antigenic drift). Vírus chrípky B je oveľa stabilnejší. U kmeňov typu B vznikajú len antigénne variácie, ktoré nie sú také výrazné ako u typu A. K antigénnej zámene nedochádza. Typ B vyvoláva skôr sporadické, miernejšie prebiehajúce ochorenia, prípadne epidémie menšieho rozsahu, ktoré obvykle naväzujú na epidémie vyvolané typom A. U typu C sa zatiaľ nepodarilo zmeny dokázať. Tento typ nemá neuraminidázu a nemá väčší zdravotný význam, spôsobuje ľahké alebo len bezpríznakové infekcie. Ľudia voči novým variantom, resp. novým subtypom chrípkových vírusov nie sú imúnni vôbec, alebo sú imúnni len čiastočne, môžu ochorieť každoročne. Rozsah výskytu ochorení a veľkosť epidémií sú úmerné stupňu odlišnosti aktuálne cirkulujúceho vírusu od pôvodného vírusu, ktorý cirkuloval medzi ľuďmi v predchádzajúcej sezóne. Ďalším faktorom, ktorý popri premenlivosti vírusu a ľahkosti jeho šírenia spolupôsobí pri vzniku epidémií chrípky, je imunita po prekonaní ochorenia. Na rozdiel od iných infekcií prekonanie chrípky zabezpečí len krátkodobú imunitu. Diagnostika Potvrdiť vírus chrípky alebo bielkovinu vírusu umožňujú laboratórne testy z výterov hrdla alebo nosa. Taktiež je možné dokázať vzostup protilátky v krvi. 4 spôsoby diagnostiky chrípky: 1. izolácia vírusu chrípky z klinickej vzorky, 2. dôkaz nukleovej kyseliny vírusu chrípky v klinickej vzorke, 3. identifikácia antigénu vírusu chrípky v klinickej vzorke, 4. dôkaz špecifickej protilátkovej odpovede. Dôkaz prítomnosti špecifickej protilátky v krvi robíme aj v našom laboratóriu ADLA, s.r.o., Hollého 14, Prešov. Laboratórna diagnostika chrípky sa vykonáva v troch centrálnych laboratóriách na Slovensku – v NRC pre chrípku na ÚVZ SR v Bratislave a v laboratóriách RÚVZ v Banskej Bystrici a v Košiciach Liečba Liečba chrípky je najčastejšie symptomatická. Spočíva v podávaní antipyretík, liekov proti zápalom sliznice horných dýchacích ciest, proti kašľu, v dostatočnom prívode tekutín, vitamínov, najmä v prírodnom stave a v pokoji na lôžku. Podávanie antibiotík bez sekundárnej bakteriálnej infekcie podporuje nárast rezistencie, chrípku nelieči.