Európsky imunizačný týždeň 2019


V roku 2019 vyhlásil Regionálny úrad pre Európu Svetovej zdravotníckej organizácie už 14. ročník Európskeho imunizačného týždňa. Slogan „ Prevent Protect Immunize“ / „ Predchádzať Chrániť Očkovať“ vyjadruje posolstvo kampane. Heslom kampane EIW v roku 2019 je pocta všetkým, ktorí sa svojou prácou snažia popdporiť očkovanie. Úcta patrí aj tým, ktorí sa k svojmu zdraviu a tiež k zdraviu svojich detí a blízkych stavajú zodpovedne a chcú jednoduchým a dostupným spôsobom – očkovaním, predchádzať závažnym infekčným ochoreniam.

Informacia_EIW_2019