Komplexná odpoveď na COVID-19 (IgM, IgG) Protilátky proti SARS-CoV-2


Inkubačný čas ochorenia COVID-19 je pomerné dlhý (2-14 dní). Tvorba protilátok je stále predmetom výskumu. U väčšiny ľudí možno pozorovať typickú dynamiku tvorby protilátok. V úvode sa v priebehu 7-10 dní od začiatku príznakov tvoria v periférnej krvi protilátky triedy IgM a stúpa koncentrácia protilátok triedy IgG v rozmedzí 10 – 18 dní. V prípade SARS-CoV-2 boli ale opísané aj ďalšie dve schémy dynamiky protilátok: súčasný vzostup protilátok IgM a IgG a vzostup protilátok IgM neskôr ako IgG protilátok. U malého počtu pacientov, väčšinou bez výraznejších klinických príznakov, boli zistené nemerateľné koncentrácie.

Stanovenie koncentrácie protilátok v sére má svoj významu pacientov s príznakmi ochorenia COVID-19, ktorí boli v kontakte s infikovanou osobou, ale mali negatívny RT-PCR test. Vyšetrenie je užitočné aj na identifikáciu asymptomatických infekcií, ak boli osoby vystavené infekcii v minulosti. Prítomnosť protilátok (IgM, IgG) v periférnej krvi je vtedydôkazom prebiehajúcej, alebo prekonanej infekcie vírusom SARS-Cov-2.

Pokles koncentrácie protilátok sa u jednotlivcov líši a závisí od mnohých faktorov (napr. veľkosť vírusovej nálože, intenzita príznakov ochorenia). U pacientov s klinickými príznakmi je možné pozorovať pokles protilátok v triede IgG po 2 – 3 mesiacoch od prvých príznakov ochorenia. Nezávislé od veku pretrvávajú merateľné koncentrácie 6 – 8 mesiacov od pravdepodobnej doby infekcie.

Informácie o odbere