Test na rozlíšenie chrípky, RSV a COVID 19


Mám virózu – je to COVID-19 alebo iná viróza?

Spoločnosť AdLa s.r.o. zaviedla aktuálne k blížiacej sa chrípkovej sezóne metódu Real time PCR (RT PCR) na diagnostiku koronavírusu, chrípky a respiračného syncyciálneho vírusu (RSV), lebo jednoznačne stanoviť diagnózu na základe klinických prejavov ochorenia nie je jednoduché. Symptómy chrípky a iných akútnych respiračných infekcií sú veľmi podobné. Rýchla laboratórna diagnostika je podmienkou včasných protiepidemických opatrení. Kultivácia vírusu je časovo náročná.Sérologická diagnostika chrípkových ochorení sa dnes používa menej často. Opiera sa o zistenie významného vzostupu hladiny špecifických protilátok v párových sérach, odoberaných s odstupom 2 až 3 týždne. Rutinne sa nevyužíva, užitočná je pri epidemiologických prehľadoch, alebo opakovaných infekciách. Novozavedená PCR metóda je vhodná na vzájomné odlíšenie týchto najčastejších pôvodcov respiračných ochorení v období chrípkovej sezóny. Metóda RT PCR je citlivá a vysoko špecifická molekulárna metóda . Používaný test deteguje prítomnosť ribonukleovej kyseliny (RNA) jednotlivých vírusov na princípe cieleného vyhľadávania špecifických génov týchto vírusov.

Test je určený na zistenie pôvodcu ochorenia pre pacientov s klinickými príznakmi virózy. Test diagnostikuje a rozlišujekoronavírus (SARS CoV2),chrípku typu A a typu B a respiračný syncyciálny vírusu (RSV). Vyšetrenie je realizované výterom z nosa a nosohltana. Laboratórium AdLa s.r.o. ponúka aktuálne analýzu týchto výterov na dôkaz prítomnostiantigénov chrípky A ajB, RSV a SARS-CoV-2. Lekár získa spravidla v deň odberu vzorky informáciu o tom, ktoré respiračné ochorenie má jeho pacient. Skríningové testy majú v porovnaní s PCR metódami nižšiu citlivosť aj špecifickosť.