Upozornenie pre lekárov


Dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu zavedenia nového analyzátora v našom laboratóriu, dochádza k zmene referenčných hodnôt niektorých vyšetrení:
Vyšetrenie Referenčné medze
Eozinofilný kationický proteín (ECP < 24,00 ng/ml   negatívny výsledok > 24,00 ng/ml   pozitívny výsledok
Anti citrulín IgG EIA (anti CCP) < 4,00 U/ml        negatívny výsledok > 4,00 U/ml        pozitívny výsledok
Kyselina listová 6,00 – 39,00 nmol/l
Vitamín B12 142 – 725 pmol/l