Imuno-alergo pre deti a dorast


MUDr. Daniela Mlčochová

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie pre detí a dorast.

Klinická prax:
1997 – 2000 – postgraduálne stáže a kurzy v pediatrii, 1997 – 2008 sekundárny lekár, Detské oddelenie, Klinika pediatrie FNsP J.A. Reimana Prešov, 2000 – atestácia 1. stupňa v odbore pediatria, Bratislava, 2004 až 2007 Oddelenie klinickej imunológie a alergológie FNsP Prešov ako detský ambulatný lekár, 2006 – postgraduálna stáž z pediatrie Bratislava, 2006 – atestácia 2. stupňa v odbore pediatria, Bratislava, 2001 – 2007 – postgraduálne stáže a kurzy v alergológii a klinickej imunológii, 2007 – atestácia v odbore klinická imunológia a alergológia, Bratislava, 2008 – Ambulancia klinickej imunológie a alergológie pre deti a dorast, AdLa s.r.o Prešov, od februára 2011 ako detský ambulantný lekár v novovotvorených priestoroch AdLa na Vajanského ul. č. 1 v Prešov, lekárska prax 20 rokov.

O lekárovi:

  • Adresa:
    Vajanského 1, 080 01 Prešov
  • Kontakt:
    telefon: 051/777 52 13 Sestra: Gabriela Valkárová Email: mlcochova.adla@gmail.com

Ordinačné hodiny:

Pondelok: 7:30 – 15:00 Utorok: 7:30 – 15:00 Streda: 7:30 – 15:00 Štvrtok: 7:30 – 15:00 Piatok: 7:30 – 13:00