Korona – po prekonaní ochorenia COVID 19


Popis balíčka

Závažnosť infekcie koronavírusmi sa môže líšiť od jednotlivca k jednotlivcovi, od asymptomatického ochorenia až po ťažký priebeh vyžadujúci hospitalizáciu. Po prekonaní infekcie sa môžu vyvinúť tzv. postCOVID (postkoronavírusové) komplikácie, ktoré sa môžu prejaviť rôznymi symptómami. Primárnym orgánom, ktorý napadá infekcia koronavírusu, sú pľúca. Niektoré štúdie však poukazujú, že okrem pľúc môže spôsobiť rôzne stupne poškodenia aj v iných orgánoch alebo orgánových systémoch. Okrem dýchacieho systému môžu vírusové infekcie spôsobiť poškodenie kardiovaskulárneho systému, tráviaceho systému alebo obličiek. Preto sa odporúča sledovať svoj zdravotný stav po prekonaní infekcie koronavírusom.

Tento balíček je možné individuálne konfigurovať

cena:

podľa typu vyšetrenia

výsledky:

do 7 dní

Obsah balíčka

Stav imunity po prekonaní / potvrdenie prekonania infekcie:
COVID-19 IgA/IgG protilátky 35 EUR
Zápalové markery:
CRP, PCT, IL-6 28 EUR
Kardiošpecifické markery:
Troponín, NT-pro BNP 70 EUR
Hematologia:
Krvný obraz a diferenciál, Hemokoagulačné vyšetrenie ( INR, APTT, PT , fibrinogén , D-Dimér), Železo, Transferín, Ferritín 33 EUR
Vitamíny:
Vitamín D, Vitamín C 40 EUR
Stopové prvky:
Zinok 5 EUR
Svalové enzýmy:
CK, CK-MB, Myoglobín 10 EUR
Kĺby:
RF (reumatoidný faktor) 3 EUR
Autoimunita:
ANA (antinukleárne protilátky) 12 EUR
Imunologické vyšetrenie:
Bunková imunita ( základné populácie imunitných buniek, T-regulačné lymfocyty, Th 17 ), Protilátky (celkové IgG, IgM, IgA, IgE ) 175 EUR
Funkčné vyšetrenia:
Pulzná oxymetria (hladina kyslíka v krvi), Pulzná oxymetria (hladina kyslíka v krvi – po záťaží), Spirometrické vyšetrenie (funkčné vyšetrenie pľúc) 15 EUR

Pokyny pred vyšetrením

Na odber krvi sa dostavte nalačno, pred odberom dodržte dostatočný pitný režim (čistá voda). Termín pre vyšetrenie spirometrie bude dohodnutý pri odbere krvi ( najskôr po 6 týždnoch od prekonania ochorenia COVID-19

Ak si nie ste istý, ktorý balíček či vyšetrenia sú pri Vaších obtiažach vhodné, alebo po vyšetrení potrebujete skonzultovať obdržané výsledky, kontaktujte nás na mailovej adrese balicky@adla.sk