Zdravie a prevencia


Popis balíčka

Tento balíček poskytuje prehľad o základných životných funkciách a metabolizme organizmu.

Civilizačné choroby sú za posledné roky veľmi rozšírené vo svetovej populácii. Cieľom nášho skríningového testovania je odhaliť rizikové faktory, ktoré hrajú úlohu pri srdcovo-cievnych ochoreniach, hypertenzii, infarkte myokardu, cievnej mozgovej príhode a pri rozvoji cukrovky. Medzi základné vyšetrenia patrí krvný obraz zobrazujúci kvantitatívne a kvalitatívne zloženie krvi, t.j. počet, veľkosť a zloženie červených krviniek, bielych krviniek a krvných doštičiek, pečeňové a obličkové testy poukazujúce na možné poruchy správneho fungovania organizmu. V rámci preventívnych vyšetrení je tiež dôležité sledovať hladinu iónov (minerálov), vitamínov, krvných tukov (cholesterol, LDL, HDL, triglyceridy) a hormónov štítnej žľazy.


Tento balíček je možné individuálne konfigurovať

cena:

73 EUR

výsledky:

do 2-3 dní

Obsah balíčka

Hematológia:
Krvný obraz a diferenciálny rozpočet 2 EUR
Pečeňové testy:
AST, ALT, GMT, ALP, Bilirubín celkový 3 EUR
Obličkové funkcie:
Močovina,Kreatinín, Kyselina močová + močový sediment 6 EUR
Minerály:
Sodík (Na), Draslík (K), Chlorid (Cl), Vápnik (Ca), Fosfor (P), Horčík (Mg) 3 EUR
Základná biochémia :
Glukóza, CRP, Celkové bielkoviny, Albumín, Amylázy, Laktátdehydrogenáza (LDH), Kreatínkináza (CK) 8 EUR
Metabolizmus železa:
Železo (Fe), Transferín, Feritín 16 EUR
Lipidový metabolizmus:
Cholesterol celkový, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, Triglyceridy 6 EUR
Štítna žľaza:
TSH, FT4 14 EUR
Krvná zrážanlivosť:
PT, APTT, TT, Fibrinogén, D-Diméry 15 EUR

Pokyny pred vyšetrením

Na odber krvi sa dostavte nalačno, pred odberom dodržte dostatočný pitný režim (čistá voda).

Ak si nie ste istý, ktorý balíček či vyšetrenia sú pri Vaších obtiažach vhodné, alebo po vyšetrení potrebujete skonzultovať obdržané výsledky, kontaktujte nás na mailovej adrese balicky@adla.sk