Zoznam článkov v sekcii: Kvalita

Neistota výsledku merania

Laboratórne vyšetrenia jednotlivých ukazovateľov sú meraním fyzikálnych veličín, ktoré sú vždy merané s určitou nepresnosťou. Zdrojmi nepresností môžu byť meracie...

čítať viac

Zabezpečenie kvality

Manažment spoločnosti AdLa s.r.o., Prešov,  trvale usiluje o najnovšie trendy pri dosahovaní vysokej úrovne kvality poskytovaných služieb. V laboratórnej diagnostike...

čítať viac

Akreditácia

Laboratóriá spoločnosti AdLa s.r.o. sú akreditované podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 15189:2012. Medicínske laboratórium AdLa, s.r.o  je laboratóriom s fixným rozsahom akreditácie t.j. laboratórium má presne definovaný...

čítať viac

Politika kvality

Politika kvality v spoločnosti Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie, s.r.o., Vajanského 1, Prešov,  (ďalej len AdLa s.r.o.) predstavuje systematickú starostlivosť o...

čítať viac

Manažment kvality v AdLa s.r.o.

Ak chce medicínske laboratórium preukázať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, musí pracovať na základe medzinárodne uznávaných požiadaviek na manažment a technických...

čítať viac