Príznaky ochorenia COVID-19


Príznaky

Príznaky ochorenia COVID-19 (koronavírus) sa môžu objaviť 2 až 14 dní po vystaveniu sa tomuto vírusu, môžu to byť príznaky ako:

  • horúčka,
  • kašeľ,
  • dýchavičnosť alebo ťažkosti s dýchaním.

Medzi ďalšie príznaky patria:

  • únava,
  • bolesti,
  • nádcha,
  • bolesť hrdla.

Niektorí ľudia môžu utrpieť aj stratu čuchu a/alebo chuti.

Závažnosť symptómov COVID-19 sa môže pohybovať od veľmi miernych po ťažké. Niektorí ľudia nemusia zažívať vôbec žiadne príznaky. Avšak ľudia, ktorí sú starší alebo majú chronické zdravotné ťažkosti, ako sú srdcové alebo pľúcne ochorenia, cukrovka, alebo ľudia ktorí majú rôzne imunitné ťažkosti, môžu byť pri ochorení vo väčšom nebezpečenstve. Je to podobné tomu, čo pozorujeme pri iných respiračných chorobách, ako napríklad chrípka.

Kedy navštíviť lekára

Ak máte príznaky ochorenia COVID-19 alebo ste boli v kontakte s niekým, u koho bolo diagnostikované ochorenie COVID-19, ihneď kontaktujte svojho lekára alebo kliniku a požiadajte o radu lekára. Predtým, ako pôjdete na zdravotnú prehliadku, informujte zdravotnícky tím o svojich príznakoch a možnej expozícii.

Ak máte vážne príznaky a symptómy ochorenia COVID-19, ako sú ťažkosti s dýchaním, bolesť alebo tlak na hrudníku, zmätenosť, modré pery, alebo tvár, okamžite vyhľadajte odbornú pomoc.

Ak máte respiračné príznaky, ale nie ste a neboli ste v oblasti so zvýšeným výskytom tohto ochorenia, požiadajte o radu svojho lekára alebo kliniku. Informujte svojho lekára, ak trpíte inými chronickými chorobami, ako sú srdcové alebo pľúcne ochorenia. Keďže  pandémia stále  postupuje, je veľmi dôležité zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre tých, ktorí to najviac potrebujú.