MUDr. Tomáš Kužma, MBA

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie pre dospelých.

Jazyk: Slovenský, Anglický

Klinická prax:

2010 – 2011 – I.Interná klinika FNsP Prešov, sekundárny lekár
2010 – 2012 – I.Interná klinika UN Bratislava Kramáre, sekundárny lekár,
2012 – atestácia – postupová skúška z internej medicíny,
2012 – ambulantný lekár Klinickej imunológie a alergológie AdLa s.r.o., Prešov
2017 – atestácia z klinickej imunológie a alergológie

O lekárovi:

 • Adresa:
  Vajanského 1,
  080 01 Prešov
 • Kontakt:
  telefon: 051/777 52 17
  Sestra: Bc. Denisa Pavlinská – pavlinska@adla.sk
  Email: adla.tomaskuzma@gmail.com

Ordinačné hodiny:

Pondelok: 07:00 – 14:00
Utorok: 07:00 – 14:00
Streda: 07:00 – 14:00
Štvrtok: 07:00 – 14:00
Piatok: 07:00 – 14:00