Imunologické príčiny neplodnosti


Imunologické príčiny neplodnosti

V rámci reprodukčnej imunológie existuje veľké množstvo vyšetrovacích metód a postupov, výber konkrétnych zostáva na voľbe lekára v závislosti od konkrétnych potrieb pacienta, resp. páru. S diagnózou neplodnosti sa stretáva každý šiesty pár. Po vylúčení anatomických, hormonálnych, infekčných alebo genetických príčin je potrebné myslieť aj na možnosť, kedy je neplodnosť ženy alebo muža spôsobená poruchami imunity. Patria sem niektoré následky chronických zápalov, imunopatologické stavy vedúce k sterilite alebo infertilite, autoimunitné ochorenia ovplyvňujúce zdravie matky aj plodu, alebo alergie (Imunologická neplodnosť podľa rôznych autorov tvorí až 20% všetkých sterilít)

Ďalšou indikáciou na imunologické vyšetrenie páru, sú opakované samovoľné potraty a neúspešné IVF /in vitro fertilizácia/. Zo všetkých potratov má 20-30% práve imunologickú príčinu.

Zatiaľ čo imunologické problémy s oplodnením vajíčka môžeme obísť pomocou niektorých techník asistovanej reprodukcie /IUI,IVF/, pri imunologicky podmienenej zábrane uhniezdenia zárodku  v maternici žiadna asistovaná reprodukcia nepomôže.  Ak je materská imunita aktivovaná, napadne zárodok a zabráni uhniezdeniu. Tu je jediná možnosť imunitnú reakciu utlmiť, aspoň kým sa zárodok spoľahlivo uhniezdi v maternici.

Aj niektoré protilátky môžu mať svoj podiel na neúspechu tehotenstva. Medzi najčastejšie patria protilátky proti  spermiám, ováriám a iné.  Zásadou je že imunitu treba liečiť ešte pred oplodnením. Často je vhodné pokračovať v liečbe  v priebehu tehotenstva a to hlavne u žien po opakovaných potratoch.

Zásahy do imunity je treba robiť opatrne,  a cielene,  po rozbore všetkých imunologických vyšetrení a vylúčení iných príčin neplodnosti. Liečba preto musí vždy prebiehať pod dozorom klinického imunológa.