Zoznam článkov v sekcii: Odborné články

Odborné podujatia

Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie s.r.o. v Prešove organizuje odborné semináre pre lekárov, zdravotné sestry a laboratórnych pracovníkov. Cieľom seminárov je...

čítať viac

Čo je PCR?

PCR je molekulárno-biologická metóda, ktorá slúži na amplifikáciu, teda zmnoženie molekúl DNA v laboratórnych podmienkach využívajúc enzým DNA-polymerázu a synteticky...

čítať viac

Význam vyšetrení pľúcnych funkcií

– prínos bodypletyzmografie k diferenciálnej diagnostike Vyšetrenie pľúcnych funkcií má nenahraditeľné miesto v diferenciálnej diagnostike predovšetkým pľúcnych ochorení.  Funkčné vyšetrenie pľúc...

čítať viac

Komponentová diagnostika

Odkedy sa alergia charakterizovala ako neprimerané odpoveď organizmu na kontakt s alergénom, odvtedy sa skúmajú vlastnosti antigénov – alergénov. Alergény sú...

čítať viac