Novinky v komponentovej diagnostike alergií


P O Z V Á N K A

Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie, s.r.o.

Vás pozýva na odborný seminár

 

Novinky v komponentovej diagnostike alergií

15.11.2017 (streda) o 15:00 hod.

v priestoroch AdLa, s.r.o., Vajanského 1, Prešov

Program: 1. Komponentová diagnostika, indikace (jak, kdy a proč) interpretace MUDr. Fuchs Martin, IMMUNOFLOW s.r.o., Praha 2. Vybrané aspekty diagnostiky alergických ochorení Doc. MUDr.Jeseňák Miloš, PhD., JLF Martin 3. Molekulární diagnostika pomocí komponent ImmunoCAP Mgr. Vávrová Kateřina, PHADIA, s.r.o., Praha 4. Možnosti diagnostiky alergie na jed blanokrídleho hmyzu MUDr. Eštóková Tatiana, AdLa, s.r.o., Prešov   Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SLK a bude hodnotené kreditmi Odborný garant: MUDr. Eštóková Tatiana Organizačné zabezpečenie: AdLa, s.r.o. Ing. Beáta Hvozdovičová, 0918 824 945