Úloha cytokínov v reprodukčnej imunológii


Cytokíny sú vysoko špecializované signalizačné proteíny produkované bunkami imunitného systému (neutrofily, monocyty, makrofágy, B- a T- lymfocyty) k regulácii imunitnej odpovede a majú zásadný význam v procese reprodukcie. Cytokíny pôsobia ako sprostredkovatelia a modulátory, schopné regulovať imunologické reakcie, krvotvorbu a medzibunkovú komunikáciu. Stanovovanie ICC (intracelulárne cytokíny) na našom pracovisku považujeme za ďalší významný krok ku komplexnosti našich služieb v oblasti reprodukčnej imunológie. Sledujeme vplyv cytokínov: TNF-a, IL-2, IL-4, INF-γ. Významné miesto v reprodukčnej imunológii majú funkčné testy produkcie cytokínov, a to po stimulácii špecifickými antigénmi ako aj u samotných špecificky nestimulovaných bunkových populáciach. Intracelulárna detekcia cytokínovej reprodukcie využíva značenie pomocou monoklonálnej protilátky, ktorá po perforácii bunkovej mebrány príslušnej bunky preniká do endoplazmatického retikula , kde sú zadržiavané jednotlivé cytokíny. Prebieha to pomocou látok ovplyvňujúcich antiport Na+/H + , čím sa zadržiavajú peptidy v endoplazmatickom retikule. Tieto “zadržané” peptidy sú po inkubácii značené monoklonálnymi protilátkami a následne detekované a kvalifikované pomocou prietokovej cytometrie.   Úloha cytokínov v tehotenstve Th1/Th2 koncepcia Th1 cytokíny – IL-2, IFN-γ, TNF-α – majú úlohu pri implantácii – embryotoxické, môžu spôsobovať deštrukciu buniek trofoblastu a aktivácia cytotoxických buniek, čo negatívne vplýva na rast a vývoj embrya, ich vysoké zastúpenie môže preto viesť k potratom – TNF-α – stimuluje apoptózu buniek trofoblastu, IFN-γ túto vlastnosť ešte zvyšuje – môže zvyšovať aktivitu NK buniek Th2 cytokíny – IL-4, IL-10, TGF- b – protizápalové – ochrana plodu – ochranný vplyv na placentu a pozitívny vplyv na graviditu najmä supresívnym pôsobením na Th1 lymfocyty – normálne tehotenstvo – znižujú sa Th1 aj Th2 cytokíny, hlavne v 3.trimestri